KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Síť informačních center AGRO-ENVI-INFO vyškolila tisíce osob

03/03/08
Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji a kraji Vysočina pracuje již dva roky síť informačních center zaměřených na vzdělávání a osvětu v oblasti agro-environmentálně orientovaných programů MZe ČR a MŽP ČR. Projekt vytvoření informačních center v celkové výši 13,7 mil Kč byl podpořen z Evropského sociálního fondu v programu Rozvoj lidských vztahů.

V Jihomoravském kraji a kraji Vysočina pracuje již dva roky síť informačních center zaměřených na vzdělávání a osvětu v oblasti agro-environmentálně orientovaných programů MZe ČR a MŽP ČR. Projekt vytvoření informačních center v celkové výši 13,7 mil Kč byl podpořen z Evropského sociálního fondu v programu Rozvoj lidských vztahů.

Úplný text tiskové zprávy

                                                                                                                                                                                  3. 3. 2008

Zařazeno v Poradci