KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nabídka ForAgria Litvínov

01/04/08

Kurzy a školení

ForAgria – vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství, o.p.s.
Ukrajinská 453, Litvínov . –
Tel: 476 765 043
Mob: 728 069 060
E-mail: foragria@seznam.cz
www.foragria.ic.cz
  
Vám nabízí tyto kurzy a školení na měsíc duben 2008 :
       
       
1. Odborné a rekvalifikační kurzy :
       
Základní kurz pro práci s motorovou pilou 7. – 14.4.2008
Odborný kurz obsluhy motorové pily 7. – 24.4.2008
Rozšiřující kurz pro práci s motorovou pilou v těžbě dříví 14. – 18.4.2008
Kurz pro obsluhu křovinořezu 2. – 3.4.2008 nebo 10. – 11.4.2008 nebo 24. – 25.4.2008
Kurz pro obsluhu mechanizačních prostředků při údržbě zeleně ( obsluha křovinořezu, plotostřihu, zahradní traktor, travní sekačka)  21. – 25.4.2008
Kurz pro mechanizované pěstební práce ( obsluha křovinořezu, motorového postřikovače, půdního vrtáku a plotostřihu) 31.3. – 4.4.2008
Kurz pro obsluhu hydraulické ruky 21. – 25.4.2008
Základní kurz jeřábníka 1. – 4.4.2008
Základní školení – vazač břemen 22.4.2008
Kurz pro obsluhu lesních kolových traktorů 14. – 18.4.2008
Řidič – obsluha motorových manipulačních vozíků 16. – 18.4.2008

2. Opakované školení a přezkoušení :
       
Obsluhy křovinořezu 1.4.2008 nebo 23.4.2008
Obsluhy motorové pily 4.4.2008 nebo 18.4.2008
Jeřábníků, vazačů břemen 10.4.2008
Obsluhy čelního nakladače 17.4.2008
Obsluhy motorových manipulačních vozíků 11.4.2008
Obsluhy lesních kolových traktorů 3.4.2008
Obsluhy hydraulické ruky 18.4.2008

3. Zaškolení
Dále nově provádíme zaškolení zahrádkářů, farmářů, sadařů, kutilů apod. k obsluze motorových pil a křovinořezu – zaškolení je 1 den (6 hodin). Jedná se zejména o jejich použítí, údržbu, drobné opravy, techniku a bezpečnost práce.

NOVĚ ZAŘAZUJEME :
Na měsíce duben – červenec zařazujeme nový odborný kurz "Obsluha mechanizačních prostředků při údržbě zeleně", jehož absolvent získá oprávnění k práci se zahradním traktorem, travní sekačkou (lištovou, bubnovou), křovinořezem a plotostřihem.
Dále nabízíme odborné školení pro obsluhu všech typů zdvihacích zařízení a teleskopických manipulátorů používaných ve veřejné zeleni, zemědělské, lesnické a dřevařské výrobě.
Vaše požadavky na ostatní kurzy z naší nabídky (např. Řez a ošetření okrasných dřevin, obsluhy čelního nakladače, Sběr semen plodů a roubů z vysokých stromů, Práce s koňským potahem) , kterou naleznete na www.foragria.ic.cz , je možné dohodnout individuelně.
       
Přihlášky je možné zasílat písemně na naši adresu nebo e-mailem
Uvedené kurzy a školení rovněž můžeme zajistit ve Vašich prostorách a pracovištích na základě dohody.
Kurzy jsou ukončeny odbornou zkouškou a vydáním osvědčení s celostátní platností na základě
akreditace MŠMT ČR.

Zařazeno v Akce a semináře