KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Správná zemědělská a ekologická praxe

03/04/08
Josef Sívek / Agroporadenství

Kurz je určen zemědělcům a poradcům, kteří chtějí být zařazeni do zemědělského poradenského systému v novém plánovacím období od roku 2007 – 2013.

Termíny konání:  7.-11. 4. 2008

Místo konání: Sídlo společnosti ZERA, V.Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou
(areál firmy Habitat) Cena: 900,- Kč (bez DPH, Agentura ZERA je plátcem DPH)

platba možná převodem i hotově na Pro absolvování kurzů i přednášky je nutné se předem přihlásit:  je možné se přihlásit i telefonicky nebo e-mailem

1. den:  Právní požadavky správné zemědělské praxe 
Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření 
Životní prostředí – Ochrana přírody a krajiny
Ochrana vod
 Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin – Rostlinolékařská péče

2. DEN:  Základy certifikace systémů jakosti a certifikace výrobků v zemědělství
 Základy managementu jakosti
 EurepGap
 Základy HACCP

3. DEN:  Zákonné požadavky na zemědělsé hospodaření
 Veřejné zdraví zvířat a rostlin – Péče o zdraví hospodářských zvířat
– Pravidla pro prevenci a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

 Řádné zacházení se zvířaty
 Oznamování nákaz
 Identifikace a evidence zvířat

4. den:  Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření 
Požadavky na zacházení ploch v dobrých zemědělských podmínkách
 PRV – OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
– Požadavky jednotlivých opatření zaměřených na udržitelné využívání zemědělské půdy
 Volitelné právní předpisy pro rozšíření odborné způsobilosti poradce – IPPC, GMO, EIA, Ochrana ovzduší a životního porstředí

Cross Compliance – křížová shoda – rakouské zkušenosti – více informací zde

5. den:  Základy Certifikace systému řízení jakosti a certifikace výrobků v zemědělství
 Ekologické zemědělství – certifikace bioproduktů a biopotravin

Další informace 

 

Zařazeno v Akce a semináře