KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška MZe č. 127/2008 Sb. o označování výrobků

15/04/08
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů

Zařazeno v Potravinářství