KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Potravinářství

vyhlášky a normy

08/01/14

Změny v cestovních náhradách v roce 2014

435 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2013 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 Sazba základní náhrady za používání […]

14/11/11

Úlevy vyplývající z nové veterinární legislativy

26.10.2011 Od počátku roku 2012 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona, ze které vyplývá celá řada úlev pro chovatele i provozovatele. Již byla medializována možnost domácí porážky skotu mladšího než 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu na základě povolení místně příslušné krajské veterinární správy. Dále bylo zrušeno veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete mimo území […]

09/06/11

Výběr zákonů do 30.4.2011 ze zemědělství a potravinářství

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Benešov a Praha-západ                             Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek – zemědělství do 30.4.2011 Sb. zákonů – částka 11 32. Zákon, kterým se mění zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských         zvířat, a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších         předpisů                                                                                        Účinnost: […]

03/05/11

Začala platit novela vyhlášky o nealkoholických nápojích, pivu, lihovinách a dalších druzích potravin

Tisková zpráva – Zejména oblast nealkoholických nápojů, piva a lihovin upravuje novela vyhlášky, která začala platit 1. května 2011. Obsahuje například nové členění skupin piva a upravuje používání slova „starý“ u destilátů. Ministerstvo zemědělství chtělo novelizací kromě jiného reflektovat nové postupy při výrobě potravin uvedených v této vyhlášce. „Nejvýraznější změny nastávají v oblasti výroby piva, vyhláška […]

26/10/10

Vyhláška č. 291/2010 Sb. stanovující požadavky na čerstvé ovoce a zeleninu

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška 157/2003 ve znění vyhlášky 650/2004

Zařazeno v Potravinářství

Zákon o významné tržní síle

Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Zákon znovu posoudí odborníci.

Zařazeno v Potravinářství

12/10/10

Vyhláška č. 277/2010 Sb. o veterinárních látkách v potravinách

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 273/2000Sb.

Zařazeno v Potravinářství

11/10/10

Vyhláška 278/2010 Sb. o pesticidech v potravinách

Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 381/2007 Sb.

Zařazeno v Potravinářství