KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Závěrečná exkurze projektu

03/04/08

14. – 15. dubna 2008

      Chaloupka v Betlémě v Hlinsku
 
Pozvánka na odbornou závěrečnou exkurzi pro účastníky projektu
"Další profesní vzdělávání pracovníků v zemědělství"
financovaného z ESF a rozpočtu ČR (OP RLZ č. CZ.04.1.03/3.3.02.2/0013).
 
Exkurze se koná ve dnech 14. a 15. dubna 2008
 
Odjezd 14.4. v 7 h od ZA PÚ Příbram, Poštovní 4, Příbram V, a v 8.15 h na autobusovém nádraží v Benešově, předpokládaný návrat 15.4. v 16 h Benešov, v 17 h Příbram.
 
Program :
 
Pondělí 14.4.
dopoledne: návštěva a prohlídka pracoviště a stájí Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi
odpoledne: seznámení s uskutečněným projektem energeticky soběstačné obce Kněžice na Nymbursku, prohlídka
večer: ubytování v hotelu Jezerka v Seči, večer slavnostní předání osvědčení pravidelným účastníkům seminářů, pořádaných v rámci projektu, spojené s rautem a posezením.
 
Úterý 15.4.
dopoledne: návštěva mléčné farmy Javorné, Zemědělská společnost Horní Bradlo, s chovem červenostrakatého skotu
odpoledne: návštěva Betlému v Hlinsku a skanzenu Veselý kopec – stará zemědělská stavení a tradice 
 
Ubytování, doprava a večerní raut zdarma !
 
Těšíme se na Vaši účast, prosíme o včasné přihlášení,
 
ing. Zlata Koukolíčková, vedoucí projektu
AK Příbram
721 561 889