KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář červen 2008

30/05/08

Přehled odborných akcí, seminářů, polních dní a přehlídek.

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
ČERVEN 2008
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721315260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
Zdroje: ÚZPI Praha, www.agroweb.cz , www.enviweb.cz
 
2. 6. 2008 Nízkoenergetické stavění veřejných budov
Seminář je ZDARMA a určen zástupcům obcí Středočeského kraje a zajemcům z radnic MČ Prahy. Místo konání: Praha 5. KÚ Středočeského kraje,Zborovská 11, sál č. 1015.
Pořádá: Ekowatt – Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie, http://www.ekowatt.cz , Ondřej Velek, e-mail: ondrej.velek@ecn.cz  
 
3.6.2008 9:00 Polní kázání – přehlídka odrůdových pokusů SPZO
Místo: Společenská místnost družstva ve Stádleci, pořadatel: ZD Opařany, info: tel.: 777 757 982
 
3.6.2008 16:00 Seminář k prioritám českého předsednictví EU v oblasti životního prostředí
Místo konání v Klubu techniků na Novotného lávce 5 na Praze 1. Tématem bude debata o prioritách českého předsednictví v EU v příštím roce z pohledu MŽP a nevládních organizací.
V panelu vystoupí první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík, Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku a Ondřej Rut – koordinátor Centra EU Zeleného kruhu. Diskusi moderuje ředitel odboru politiky životního prostředí MŽP Pavel Šremer. Vstup na akci je volný, akce je určena pro veřejnost. Kontakt na organizátory: Eva Vavroušková, STUŽ, eva.vavrouskova@ecn.cz, tel.: 604 171 921.
 
3. 6. 2008 od 9:00 – 16:00 Aktuální zkušenosti z přípravy projektu pro Operační program životní prostředí, priorita nakládání s odpady
Místo konání: v Praze Holešovicích, Osadní 26, 2. patro, zasedací místnost. Finanční podpora z Operačního programu životní prostředí („OPŽP“) v období 2007 – 2013 je využitelná pro širokou škálu projektů v nakládání s odpady. Průběžně získávané zkušenosti z první výzvy k předložení žádostí o finanční podporu z OPŽP ukazují, že je možné pro rozvoj odpadového hospodářství obcí získat podporu až do výše 90 % uznatelných nákladů na sběrné dvory a kompostárny i další typy projektů. Příprava úspěšných projektů pro finanční podporu z OPŽP je však poměrně složitá a vyžaduje dost času. Abyste mohli svoje možnosti lépe uvážit, nabízíme se s Vámi na semináři rozdělit o aktuální poznatky z úspěšné přípravy žádostí o finanční podporu v rámci první OPŽP. Pořadatel: Ing. Pavel Novák – Artemis, kontaktní osoba: Andrea Kabrnová, tel./fax: 220 800 740, email: a.kabrnova@atlas.cz
 
3. 6. 2008 od 9:00 ZDRAVÉ SKLADOVANÉ ROSTLINNÉ SUBSTRÁTY – ZÁKLAD BEZPEČNĚ OCHRANY SPOTŘEBITELE
Pořadatel: Česká společnost rostlinolékařská společně s Českomoravským sdružením organizací zemědělského zásobování a nákupu. Místo konání: v kongresovém sále OSEVA PROs.r.o., Praha 7, Jankovcova 24/18. Info: tel.: tel.: 242 444 511, 221 082 270.
 
4.6.2008 Regionální polní den SOME
Místo: Sedlčany, okr. Příbram, pořadatel: SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., info: e-mail: some@somejh.cz
 
 
4.6.2008 8:30 Polní dny, na kterých nechybíme
Místo: Hostinec U Lva ve Mšeně, Chorušice, o. Mělník, pořadatel: Český mák, ČZU v Praze a Sdružení pro ječmen a slad, info: tel.: 608 171 805, fax: 224 382 535, e-mail: Becka@af.czu.cz
 
4.6.2008 9:00 Polní kázání – přehlídka odrůdových pokusů SPZO
Místo: Bramborárna v Červených Janovicích, pořadatel: Agro Podlesí, a. s., Červené Janovice, info: tel.: 777 757 981
 
4.6.2008 10:00 Přehlídka plemenných býků
Místo: Hradištko pod Medníkem, pořadatel: Natural v Hradištku pod Medníkem, info: tel.: 257 740 348, e-mail: natural@naturalgen.cz
 
5.6.2008 8:30 Odborný seminář a výstava vzorků hlíz velmi raných odrůd brambor
Místo: Kulturní dům v Čelákovicích, pořadatel: Ústřední bramborářský svaz České republiky, info: tel.: 569 426 314, e-mail: ubscr@hbnet.cz
 
6.6. – 8.6.2008 Česká Květnice – 9. ročník lučních dnů a svátků venkova
Místo: Markvartice u Sobotky, 507 42, pořadatel: Planta naturálie, info: tel.:/fax: 493 577 159, e-mail: info@plantanaturalis.com
 
10.6. 2008 9:00 – 12:30 Seminář „Vodohospodářský havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.“
V rámci opakování úspěšného semináře máte možnost získat zkušenosti ze zpracování havarijních plánů a konkrétní návody na postupy při zvažování rozsahu a způsobu zpracování havarijního plánu. Místo konání: Praha 7 Holešovice. Osadní 26, 2. patro, zasedací místnost. Pořádá: Ing. Pavel Novák – Artezis, e-mail: a.kabrnova@atlas.cz tel.: 220 800 740, 731 812 290.
 
11.6.2008 Den zahradnické a komunální techniky
Místo: Sázava, u Benešova, pořadatel: Profi Press, s. r. o., info: tel.: 227 018 293, e-mail: miroslav.serak@agroweb.cz
 
11.6.2008 Novelizovaná národní legislativa Evropského společenství na úseku veterinární péče
Místo: Benešov u Prahy, pořadatel: Ing. Václav Prokop – INPROF, info: tel.: 387 200 140, 602 832 508, e-mail: prokop.mail@tiscali.cz
 
12. 6. 2008 9.00 – 17.00 Vzdělávací kurz zaměřený na zákonné požadavky na hospodaření
Místo konání: Beroun, Hotel Grand, Náměstí Marie Poštové 49, info a přihláška: tel : 777 707 271 nebo e-mail: info@skysolution.cz. Účast na vzdělávací akci a občerstvení je zdarma, účastníci obdrží osvědčení. Pořadatel: společnost Sky Solution, s. r. o., Na Poříčí 10, 110 00 Praha 1
 
12. 6. 2008 17:00 – 18:30 Aktuální vývoj v energetické politice EU
Na semináři bude přednášet Ladislav Pazdera z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Vstup volný. Místo konání: Praha 1. Eurocentrum Praha (Evropský dům), Jungmannova 24. Pořádá: Eurocentrum Praha, http://www.euroskop.cz/47555/clanek/eurocentrum-praha/ Kateřina Šímová, e-mail: simova@euroskop.cz 
 
13.6.2008 Tradiční polní den s odrůdami obilnin a řepky
Místo: Bernartice, okr. Písek, pořadatel: Agrofert Holding, a. s. , info: e-mail: www.agrofert.cz
 
 
17.6. – 18.6.2008 Naše pole – zemědělská výstava Chrudim 2008, celostátní přehlídka odrůd polních plodin a mechanizace
Místo: Nabočany, okr. Chrudim, pořadatel: Oseva Agri Chrudim, a. s., Selgen, a. s., Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., info: tel.: 724 765 385, e-mail: nase.pole@seznam.cz
 
17.6.2008 8:30 Polní dny, na kterých nechybíme
Místo: Kult. dům Petrovice u Miličína, o. Benešov, pořadatel: Český mák, ČZU v Praze, Sdružení pro ječmen a slad, info: tel.: 608 171 805, fax: 224 382 535, e-mail: Becka@af.czu.cz
 
17.6.2008 9:00 – 17:00 Exkurze – Ochrana přírodních stanovišť – Družstvo Votice
Místo: Družstvo Džbány Votice, pořadatel: Zera, Náměšť nad Oslavou, kontakt: dvorackova@zeraagency.eu
 
18.6.2008 8:30 Polní dny, na kterých nechybíme
Místo: Rest.. Sokolovna Lišany, o. Rakovník, pořadatel: Český mák, ČZU v Praze, Sdružení pro ječmen a slad, info: tel.: 608 171 805, fax: 224 382 535, e-mail: Becka@af.czu.cz
 
19.6.2008 Výroba bezpečných krmiv ve vztahu k legislativě
Místo: Restaurace Pyšelka, Vysoká Lhota 8, 257 22 Čerčany, pořadatel: Agrární komora ČR
 
19.6.2008 9:00 Velký polní den SOUFFLET AGRO
Místo: Všestary u Hradce Králové, pořadatel: Soufflet Agro, kontakt: onovotny@soufflet-group.com
 
20.06.2008 9:00 – 13:00 Podmínky čerpání dotací z OPŽP (provozní smlouvy, finanční model) – Seminář pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury
Místo konání: v sídle Vodárenské akciové společností, a.s., Soběšická 156, Brno, přihlášku najdete na adrese: http://www.sfzp.cz:80/sekce/246/30/seminar-pro-vlastniky-vodohospodarske-infrastruktury/
 
21. – 23. 6. Flora – Člověk – Fantazie
Místo konání: Hořovice, v prostorách Radnice. Tradiční aranžérská soutěž amatérů v Hořovicích. Otevřeno So, Po: 9 – 17 hod. Ne: 9 – 12 hod.
 
24.6.2008 Nové přístupy k řešení plodnosti skotu
Místo: Krásná Hora, kulturní dům ZD Krásná Hora, a. s., pořadatel: Pfizer, Groupe Glon, info: tel.: 774 000 228
 
26.6.2008 Polní dny BASF
Místo: Kněževes u Prahy, katastr Agrivep a. s., pořadatel: BASF spol. s r. o., info: tel.: 235 000 111
 
30.6.2008 9:00 – 2.7.2008 Kurz faremního zpracování mléka
Místo: Horní Maršov, Trutnov, pořadatel: Rosa o.p.s. České Budějovice, kontakt: rosa@rosacb.cz. Třídenní kurz zpracování mléka vedený odbornými lektory. Na poslední den kurzu je naplánována exkurze.
 

Zařazeno v Akce a semináře