KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

02/05/08
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 145/2008 Sb.ze dne 26. března 2008, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí