KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zákonné požadavky na hospodaření

09/05/08

vzdělávací akce v Berouně 12.6.2008

                   
POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
pro podnikatele v zemědělství a lesnictví
 
pořádanou v rámci projektu„Vzdělávací kurz zaměřený na zákonné požadavky na hospodaření“, reg. č. 07/002/13100/110/001421
 
Termín konání: 12. 6. 2008
Místo konání: Beroun, Hotel Grand,
                       Náměstí Marie Poštové 49
 
Program
9.00 – 10.00  Vývoj a reformy Společné zemědělské politiky
 
10.15 – 11.30 Základní požadavky na spolufinancování projektů z Programu rozvoje venkova, aktuální výzvy zaměřené na rozvoj venkova
 
11.45 – 13.15 Zákonné požadavky na hospodaření, dobré zemědělské a ekologické podmínky, správná zemědělská praxe, požadavky cross-compliance
 
13.15 – 14.30 Diskuse k problematice Programu rozvoje venkova (Předčasné ukončení zemědělské činnosti, modernizace a další) a následný oběd
 
14.30 – 17.00 Exkurze             
 
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se závazně registrovat telefonicky (777 707 271) nebo e-mailem (info@skysolution.cz)
 
Účast na vzdělávací akci a občerstvení je zdarma, účastníci obdrží osvědčení.
 
 
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
 
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA
 
Realizátorem projektu je společnost Sky Solution, s. r. o., Na Poříčí 10, 110 00 Praha 1