KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zúčastněte se největšího setkání neziskového sektoru ve střední Evropě!

15/05/08
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Nadace Forum 2000 pořádá již devátý ročník Veletrhu neziskových organizací, který se uskuteční 10. června 2008 v prostorách New York University in Prague a Polského institutu na Malém náměstí v Praze 1

Při této příležitosti nabízí neziskovým organizacím možnost bezplatné prezentace a zároveň zve širokou veřejnost k návštěvě této vynikající akce.

Veletrh neziskových organizací (NGO Market) je jedinečným jednodenním setkáním, které od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice a mnohých dalších mají možnost představit své aktivity veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

Návštěvníci z řad veřejnosti se vedle statických i multimediálních prezentací a ankety o nejlépe se prezentující "neziskovku" mohou těšit i na bohatý program doprovodných akcí, které zahrnují semináře, workshopy a diskuse s odborníky i známými osobnostmi.

Veletrh má v současnosti již devítiletou tradici. V loňském roce se ho zúčastnilo 160 neziskových organizací z České republiky i ze zahraničí a 1 500 návštěvníků. Záštitu nad akcí opět převzali Václav Havel a Pavel Bém. Patronkou letošního veletrhu se stala herečka Tereza Kostková. Sloganem veletrhu "Pomáhat nemusí nikdo, někdo ale chce" chtějí organizátoři motivovat lidi k aktivní účasti při tvorbě občanské společnosti.

Pořadatelem Veletrhu neziskových organizací je mezinárodně uznávaná Nadace Forum 2000, jež byla založena v roce 1996 prezidentem Václavem Havlem, japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieslem. Od roku 1997 každoročně pořádá mezinárodní konferenci Forum 2000, které se účastní významné světové osobnosti z řad bývalých i aktivních politiků, nositelů Nobelovy ceny, podnikatelů, vědců a myslitelů.

Pro více informací o možnostech registrace vaší neziskové organizace a o programu doprovodných akcí navštivte www.forum2000.cz/ngomarket.

Zdroj: OS Noviny

Zařazeno v Akce a semináře