KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Polní den Vysoká

16/06/08

Prohlídka odrůdových pokusů polních plodin ve Vysoké u Příbramě 27.6.2008

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
 
zkušební stanice
 
Vysoká u Příbramě
 
si Vás dovoluje pozvat na
 
 
prohlídku odrůdových pokusů polních plodin
 
 
konanou dne 27.6.2008 od 08.30 hod
 
 
 
Srdečně zveme zájemce z řad zemědělské veřejnosti.
 
Ing.Kokeš Ivan – vedoucí zkušební stanice
 
 ———————————————————————–
 
 
Na pozemcích stanice budete seznámeni s celým zkoušeným sortimentem jarních i ozimých obilnin,, brambor a řepky.
 
Na stanici jsou dále založeny rozsáhlé pokusy jetelů a trav,
a speciální pokusy výživářské.
 
 
———————————————————————-
 
 
Informace na tel: 318 618 116, nebo 737 267 298

Zařazeno v Akce a semináře