KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

POLNÍ BIO-KLÁNÍ V HORNÍ BRANNÉ

30/07/08

pátek 1.8.2008

Pozvánka na POLNÍ BIO-KLÁNÍ V HORNÍ BRANNÉ. Jedná
se o akci konanou v rámci projektu Přechod z konvenčního způsobu
hospodaření na ekologický. Akci pořádají společně AGT CONSULTING
občanské sdružení a PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší
o.s. v pátek 1.8.2008 od 9. hodin na farmě pana Jiřího Řehořka.
Hana Řehořková správce centra
http://www.pro-biokrkonose.eu

pozvánka

Zařazeno v Akce a semináře