KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Polní den konopí v Chrašticích

30/07/08

úterý 12.8.2008

Vážení,
srdečně Vás zveme na akci Polní den konopí, která se uskuteční v
ekocentru Zelená pumpa v Chrašticích u Příbrami v úterý dne 12.8.2008.

Zájemce o účast na této akci prosíme o zaslání počtu osob a jmen na
adresu: info@konopa.cz. Účast na akci je bezplatná.

Tato akce je určená zemědělcům a dalším zájemcům o pěstování a zpracování konopí setého.

Program:
Dopolední blok
10:30-11:00  zhodnocení projektu ekocentra Zelená pumpa v oblasti zemědělství
                   – Bc. Hana Gabrielová, Konopa
11:00-11:45  Rozšíření technologie pěstování konopí setého pro využití biomasy a semene
                   –  představení projektu MZe: Ing. Antonín Vaculík, Agritec s.r.o.
11:45-12:30   Fytoremediace aneb jak odstranit rostlinami kontaminaci půd
                   – RNDr. Petr Soudek, Ph.D., Ústav experimentální botaniky, v.v.i.
prostor na dotazy

12:30 – 13:30  přestávka a oběd z konopných potravin

Odpolední blok
13:30-14:30 sklizeň konopí žacími lištami firmy TEBECO a následné představení sklizňové
                        techniky na konopném poli – asi 10 minut pěšky od ekocentra
                        – Bc. Hana Gabrielová, Konopa
14:30-15:00 přestávka na kávu
15:00-16:00  diskuze účastníků – výměna zkušeností pěstitelů (hodnocení pěstebního roku, porovnání pěstebních postupů, výběru osiva, atp.)
16:00  ukončení akce, poděkování účastníkům

Kudy do Chraštic do ekocentra Zelená pumpa?
Z Prahy: po strakonické silnici ze Smíchova směrem na Strakonice
Z Českých Budějovic: směr Písek – Praha
Z Plzně: směr Rožmitál – Březnice – Mirovice – Praha
Zemědělcům můžeme proplatit cestovné. V případě zájmu se, prosím, předem informujte na telefonním čísle 774 432 075.
Budova ekocentra se nachází nad benzínovou pumpou OMV na strakonické silnici

Linda Klvaňová, Mgr.
Zelená pumpa – Chraštické ekocentrum – vedoucí projektu
www.zelenapumpa.cz

Konopa, Chvaleč 236, 542 11
gsm: +420 777 027 012
email: info@konopa.cz
www.konopa.cz

Pozvánka

Zařazeno v Akce a semináře, Novinky