KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sklizeň obilovin a řepky

29/07/08
MZe ČR

stav k 28. červenci 2008

  Pšenice Pšenice Ječmen Ječmen        Obilí  
K 28. 7. 2008 ozimá jarní ozimý jarní Žito Oves Tritikale celkem Řepka
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 31. 5. 2008) 760 399 41 925 141 174 341 220 43 399 49 049 57 758

1 434 925

356 924
Celkem sklizených ploch                  
ke dni aktualizace (ha)

64 551

382

135 419

67 744

1 278

215

1 961

271 550

192 875

% sklizených ploch

8,49

0,91

95,92

19,85

2,94

0,44

3,40

18,92

54,04

průměrný výnos (t/ha)

5,79

4,91

4,83

5,15

3,92

3,97

5,08

5,13

3,08

Celkem sklizeno (t)

373 750

1 876

654 074

348 882

5 010

854

9 962

1 394 406

594 055

Sklizňové plochy v r. 2007 750 103 60 884 129 514 369 177 37 504 59 016 50 050

1 456 248

337 571

Index ploch 2008/ 2007 v %

101,37

68,86

109,00

92,43

115,72

83,11

115,40

98,54

105,73

Prům. výnos (t/ha) v r. 2007

5,01

2,91

4,81

3,44

4,73

2,70

4,11

4,53

3,06

Index výnosů 2008/2007 v %

115,57

168,73

100,42

149,71

82,88

147,04

123,60

113,25

100,65

Celkem sklizeno (t) v r. 2007 3 761 674 177 250 623 063 1 270 345 177 507 159 408 205 513 6 374 760 1 031 920
Index sklizeno (t) 08/07 v %

9,94

1,06

104,98

27,46

2,82

0,54

4,85

21,87

57,57

Zařazeno v Rostlinná výroba, Žně