KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upřesnění Zásad pro rok 2008, týkající se dotačního programu 1.D. Podpora včelařství

31/07/08
MZe ČR

– upřesnění postižených okresů

Vážení žadatelé o dotaci,
Český svaz včelařů provedl do termínu 30. dubna 2008 upřesnění původního odhadu počtu úhynů, ve kterém jednotlivé okresy zpřesnily nahlášené počty uhynulých včelstev.
V důsledku skutečně zjištěného počtu uhynulých včelstev k termínu do 30. dubna 2008, který byl v jednotlivých okresech vyšší než odhad, vyplynula potřeba doplnit původní seznam okresů v části D Zásad na konečný počet 45.
V okresech uvedených v tomto aktualizovaném seznamu jsou včelaři oprávněni požádat o dotaci z dotačního podprogramu 1.D.d.) obnovené včelstvo, jako náhrada za ztráty způsobené plošným rozšířením roztoče Varroa destructor  v zimním období 2007-2008
Případné dotazy možno směrovat na Český svaz včelařů, místně příslušné základní organizace Českého svazu včelařů či odbor rybářství, myslivosti a včelařství MZe.

Část D Zásad – aktualizace
Dotační program  1.D.
Podpora včelařství
 
Seznam okresů s plošným úhynem včelstev nad 25 %
Podprogram 1.D.d.) obnovené včelstvo, jako náhrada za ztráty způsobené plošným rozšířením roztoče Varroa destructor  v zimním období 2007-2008. 

Benešov                       Mladá Boleslav
Beroun                         Opava
Blansko                       Ostrava
Brno – město               Pelhřimov
Brno – venkov             Písek
Bruntál                        Plzeň město
Břeclav                       Plzeň jih
České Budějovice       Plzeň sever
Český Krumlov           Praha
Domažlice                   Praha východ
Hodonín                      Praha západ
Cheb                           Příbram
Chomutov                   Rakovník
Jihlava                         Rokycany
Jindřichův Hradec        Strakonice
Karlovy Vary              Tábor
Kladno                        Uherské Hradiště
Klatovy                        Ústí nad Labem
Kolín                            Vyškov
Kutná Hora                   Zlín
Liberec                         Znojmo
Louny                           Žďár nad Sázavou
Mělník