KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář srpen 2008

01/08/08

Přehled zajímavých akcí z oboru

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
SRPEN 2008
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721315260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
Zdroje: ÚZPI Praha, www.agroweb.cz , www.enviweb.cz
 
2.8. 9:00 – 3.8.2008 Kurz faremního zpracování mléka
Místo: Kostelecké Horky, Rychnov nad Kněžnou, pořadatel: Rosa o.p.s. České Budějovice
Kontakt: rosa@rosacb.cz
 
6.-7.8 2008 od 9ti do 17ti hodin Letničky
Dny otevřených dveří ve Šlechtitelské stanici Veltrusy. Místo: areál Šlechtitelské stanice Veltrusy, pořadatel: SEMPRA PRAHA a.s, www.sempra.cz
 
7.8.2008 09:30 Den otevřených dveří
Místo: účelové hospodářství ve Stekníku, pořadatel: Chmelařký institut, s. r. o. Žatec
 
12.8.2008 Polní den konopí
Ekocentrum Zelená pumpa v Chrašticích u Příbrami
Zájemce o účast na této akci prosíme o zaslání počtu osob a jmen na adresu: info@konopa.cz. Účast na akci je bezplatná. Konopa, Chvaleč 236, 542 11, gsm: +420 777 027 012, www.konopa.cz
 
13.8.2008 08:30 Odborný seminář s prohlídkou pokusů průmyslových odrůd brambor pro jejich zapsání do Seznamu doporučených odrůd
Místo: sportovní areál Dřevozpracujícího družstva v Lukavci, pořadatel: Ústřední bramborářský svaz ČR a Škrobárny Pelhřimov, info: ÚSB ČR – tel.: 569 426 314, e-mail: ubscr@hbnet.cz, Škrobárny Pelhřimov – tel.: 565 301 811
 
15.8.2008 10:00 Základní výběr býků do plemenitby
Místo: OPB Bohdalec, pořadatel: Chovatelské družstvo Impuls, info: tel.: 604 216 457, e- mail: mbasovnik@chdimplus.cz
 
16.8. – 20.8.2008 Letní škola ručního zpracování konopí
Místo: Úštěk – tkalcovská dílna Anima, obec Konojedy, obec Podivní u Litoměřic, pořadatel: Konopa občanské sdružení a tkalcovna Anima, info: tel.: 777 027 012, 724 106 808
 
21.8. – 26.8.2008 Země živitelka, Ekostyl
Místo: Areál výstaviště, pořadatel: Výstaviště České Budějovice a.s., kontakt: info@vcb.cz
35. ročník mezinárodního agrosalonu Obnova venkova, rostlinná a živočišná výroba, krmiva, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, služby pro zemědělství, agroturistika
Srdečně Vás zveme do stánku krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova, který bude v pavilonu B4 vedle stánku Ministerstva zemědělství ČR. Dne 21.8.2008 od 11 do 13 h Vás zveme na akci KIS Středočeského kraje a MZe ČR v pavilonu Z Prezentace činnosti krajských informačních středisek a konzultaci Obnovitelné zdroje energie – šance pro zemědělství.
 
26.8.2008 11:00 XXXV. Světový kongres charolais – Výstava a elitní aukce jalovic a býků
Místo: Cunkov, info: natural@naturalgen.cz

Zařazeno v Akce a semináře