KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Regionální podpora rozvoje venkova v ČR

18/08/08

Odborný seminář Spolku pro obnovu venkova ČR 22.8.2008 v Českých Budějovicích

                                                                   
 
Spolek pro obnovu venkova ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
ve spolupráci s
 
Ministerstvem zemědělství ČR
 
pořádají
 
Odborný seminář „Regionální podpora rozvoje venkova v ČR“
Seminář se koná v rámci doprovodného programu 34. ročníku výstavy Země živitelka 2008 v Českých Budějovicích dne 22.8.2008, pavilon Z – 1. patro
 
Program:
 9.00 – 9.30 Prezence
 9.30 – zahájení semináře – úvodní slovo 1.místopředsedy vlády, ministra pro místní rozvoj     pana Jiřího Čunka
 9.40 – úvodní slovo 1.náměstka ministra zemědělství PhDr. Ivo Hlaváče
 9.50 – 11.00 – Přednášky – POV a další dotační podpory, ROP a IOP – MMR ČR
11.00 – 12.00 – Přednášky – EAFRD – PRV – MZe ČR
12.00 – 12.30 – konkrétní projekty mikroregionů a MAS
12.30 – 13.00 Diskuse
 
Seminář uvádí a moderuje Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR.
  • Zahájení semináře – Aktivity MMR ČR směrem k podpoře rozvoje venkova
Jiří Čunek – 1.místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj
  • Aktivity MZe ČR – Program rozvoje venkova, protipovodňová opatření, půda a další PhDr. Ivo Hlaváč – 1. náměstek ministra zemědělství
  • Rozpočet MMR na podporu rozvoje venkova – Ing. Jiří Vačkář – náměstek ministra pro místní rozvoj
  • Regionální programy MMR určené na podporu venkovských obcí – RNDr. Josef Postránecký – ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky
  • Integrovaný operační program – Ing.arch Kamila Matoušková CSc.
  • Program rozvoje venkova – možnosti podpor a výhled pro podzim 2008 a jaro 2009. Celostátní síť pro rozvoj venkova – Ing. Anna Hrdličková – odbor Řídící orgán PRV, Ing. Marie Horváthová – odbor environmentálních podpor PRV,
Ing. Pavel Bena, Robin Ojha – odbor venkovských podpor PRV
  • Informace o kurzu pro manažery MAS –Ing. Jana Bačkovská ÚZEI Praha
  • Case study (případové studie) – Anna Čarková – Kyjovské Slovácko v pohybu a Miroslava Valová – Český západ místní partnerství