KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Situace ve sklizni obilovin a řepky k 18.8.2008

22/08/08

V sedmém žňovém týdnu se sklizeň obilovin přiblížila 90 % (87%). V loňském roce bylo k 20.8. sklizeno 95 %.Zdroj: Agrární komora ČR

  
     Skončila sklizeň ozimého ječmene. Ze sklizňové plochy 141 174 ha bylo při výnosu 4,89 t/ha sklizeno 690 tis. t, v loňském roce to bylo 623 tis. tun z nižší plochy 129 514 ha při výnosu 4,81 t/ha. Letošní vyšší sklizni lze přičíst především zvýšení sklizňové plochy o 11 660 ha.
 
     Prakticky skončila i sklizeň řepky. Z plochy 356 924 ha bylo při výnosu 2,95 t sklizeno 1053 tis. t. V loňském roce to bylo 1032 tis. tun při vyšším výnosu 3,06 t/ha z plochy 338 tis. ha. Na vyšší sklizni se tedy podílí výhradně zvýšení sklizňové plochy při nižším hektarovém výnosu o 1 metrický cent (0,11 t).
 
     Sklizeň hlavních obilovin ozimé pšenice i jarního ječmene se přiblížila 90 %. Dosavadní hektarový výnos převyšuje loňský o 0,81 t u pšenice a o 1,26 t u jarního ječmene. Výrazně vyšší je také u jarní pšenice, ovsa i triticale.
 
     Pokud by se nezměnil dosud dosažený výnos z 87 % ploch 5,23 t/ha u obilovin celkem, činila by úroda ze sklizňové plochy téměř 1435 tis. ha 7,5 mil. t. To je o 1,1 mil. t více než v loňském roce. Letošní sklizeň je srovnatelná s roky 2004, kdy bylo sklizeno 8,2 mil. t a s rokem 1990 se sklizní 8,8 mil. t (srovnatelné údaje bez kukuřice).
 
 
Přehled za ČR
 
druh
osev
sklizeno
%
ha 07
ha 08
odhad ČSÚ
Pšenice ozimá
760 399
675508
89
5,01
5,82
5,18
Pšenice jarní
41 925
24939
59
2,91
4,57
3,89
Ječmen ozimý
141 174
140995
99,8
4,81
4,89
4,57
Ječmen jarní
341 220
305024
89
3,44
4,70
4,32
Žito
43 399
35021
81
4,73
4,55
4,39
Oves
49 049
23251
47
2,70
3,62
3,29
Triticale+ost
57 758
41285
71
4,11
4,86
4,30
OBILOVINY celkem
1 434 924
1 246 023
87
4,53
5,23
4,75
Řepka olejná
356 924
353857
99
3,06
2,95
3,00
 
Situace v krajích
 
      Nejdále pokročila sklizeň obilovin ve Zlínském kraji 99 % a Jihomoravském 98 %. Sklizeň úrody obilovin je ukončena v okresech Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav a Znojmo.
 
 
Ječmen ozimý
 
kraj
sklizňová plocha
sklizeno
%
výnos t/ha
2007
2008
Jihomoravský
9 008
9008
100
4,54
5,02
Zlínský
3 301
3301
100
4,82
5,14
Královéhradecký
11 207
11101
99
5,07
5,36
Moravskoslezský
6 866
6 866
100
4,74
5,52
Jihočeský
20 047
20047
100
4,68
3,71
Olomoucký
3 561
3 561
100
5,11
5,39
Pardubický
9 386
9386
100
4,92
4,62
Plzeňský
22 473
22473
100
4,78
4,16
Středočeský
28934
28764
99
4,88
5,15
Liberecký
2 369
2369
100
4,84
4,8
Vysočina
14 873
14873
100
4,66
5,2
Ústecký
7 237
7 237
100
4,07
5,1
Karlovarský
1 664
1664
100
4,74
4,3
Praha hl.m.
345
345
100
5,15
4,94
Celkem
141 174
140995
100
4,81
4,89
 
 
Pšenice ozimá
 
kraj
Sklizňová plocha
sklizeno
%
výnos t/ha
2007
2008
Jihomoravský
107 900
105618
98
4,63
5,87
Zlínský
29 771
29596
99
5,06
6,72
Královéhradecký
50 316
47644
95
5,21
6,47
Moravskoslezský
34 025
28 603
84
5,00
6,03
Jihočeský
75 714
68176
90
4,87
5,32
Olomoucký
50 900
45 684
90
5,38
7,18
Pardubický
46 383
40406
87
5,09
5,58
Plzeňský
60 919
47466
78
4,90
4,94
Středočeský
156085
134717
86
5,18
6,12
Liberecký
11 883
11210
94
4,95
5,30
Vysočina
65 184
55886
86
4,87
5,76
Ústecký
55 830
45 933
82
5,23
5,60
Karlovarský
11 144
10903
98
4,91
4,50
Praha hl.m.
3 666
3666
100
5,44
6,15
Celkem
760 399
675508
89
5,01
5,82
 
Ječmen jarní
 
kraj
Sklizňová plocha
sklizeno
%
výnos t/ha
2007
2008
Jihomoravský
49 227
48180
98
3,13
5,14
Zlínský
11 808
11808
100
3,52
5,57
Královéhradecký
12 106
9193
76
3,48
5,22
Moravskoslezský
18 025
15 655
87
3,39
5,11
Jihočeský
27 482
25628
93
3,40
4,34
Olomoucký
40 226
36 713
91
3,79
6,15
Pardubický
19 484
15193
78
3,47
4,51
Plzeňský
17 147
12585
73
3,30
3,74
Středočeský
64498
60948
94
3,50
4,87
Liberecký
5 274
3970
75
3,30
3,90
Vysočina
43 737
38731
89
3,47
4,59
Ústecký
25 255
23 965
95
3,46
4,40
Karlovarský
5 309
352
7
3,51
3,30
Praha hl.m.
2 103
2103
100
3,53
4,94
Celkem
341 220
305024
89
3,44
4,70
 
 
Pšenice jarní
 
kraj
Sklizňová plocha
sklizeno
%
výnos t/ha
2007
2008
Jihomoravský
3 527
3149
89
2,79
4,64
Zlínský
1 575
1575
100
2,94
4,87
Královéhradecký
3 342
1797
54
2,96
4,44
Moravskoslezský
2 249
1 585
70
2,91
4,57
Jihočeský
4 947
3358
68
3,00
4,46
Olomoucký
2 115
1 581
75
3,01
5,27
Pardubický
3 116
1717
55
2,95
4,69
Plzeňský
3 585
1120
31
2,95
3,34
Středočeský
7054
3274
46
2,85
5,55
Liberecký
1 129
650
58
2,90
3,20
Vysočina
2 963
1061
36
3,09
4,26
Ústecký
5 343
3 863
72
2,78
4,70
Karlovarský
1 237
 
0
3,06
 
Praha hl.m.
209
209
100
2,80
5,41
Celkem
41 925
24939
59
2,91
4,57
 
Žito
 
kraj
Sklizňová plocha
sklizeno
%
výnos t/ha
2007
2008
Jihomoravský
3 358
3161
94
4,08
4,98
Zlínský
693
693
100
4,43
4,75
Královéhradecký
2 907
2443
84
4,77
4,98
Moravskoslezský
1 140
864
76
4,38
4,01
Jihočeský
6 789
5245
77
4,88
4,46
Olomoucký
1 971
1 614
82
4,86
4,90
Pardubický
1 343
1007
75
4,75
4,17
Plzeňský
3 390
2823
83
4,88
3,75
Středočeský
7988
7147
89
4,66
4,92
Liberecký
1 237
887
72
4,73
4,50
Vysočina
7 730
6794
88
4,93
5,86
Ústecký
3 375
1 589
47
4,45
4,40
Karlovarský
1 060
558
53
5,02
3,00
Praha hl.m.
196
196
100
4,52
5,07
Celkem
43 399
35021
81
4,73
4,55
 
 
 
Oves
 
kraj
Sklizňová plocha
sklizeno
%
výnos t/ha
2007
2008
Jihomoravský
1 608
1295
81
2,28
3,36
Zlínský
1 513
1419
94
2,61
2,75
Královéhradecký
2 602
884
34
2,68
3,25
Moravskoslezský
3 673
2 214
60
2,70
3,80
Jihočeský
10 338
6806
66
2,84
3,87
Olomoucký
2 356
598
25
2,58
3,56
Pardubický
3 012
1025
34
2,68
3,73
Plzeňský
6 259
1988
32
2,77
3,46
Středočeský
6219
2558
41
2,54
4,13
Liberecký
1 678
550
33
2,71
3,30
Vysočina
6 047
3144
52
2,88
4,28
Ústecký
1 647
570
35
2,36
3,40
Karlovarský
1 771
 
0
2,92
 
Praha hl.m.
236
200
85
2,24
4,13
Celkem
49 049
23251
47
2,70
3,62
 
 
 
Triticale + ost
 
kraj
 
Sklizňová plocha
sklizeno
 
%
 
výnos t/ha
2007
 
2008
 
Jihomoravský
3 468
3295
95
3,75
4,80
Zlínský
643
643
100
3,96
3,31
Královéhradecký
5 240
3132
60
4,08
5,40
Moravskoslezský
2 091
1 346
64
4,07
4,88
Jihočeský
10 068
7820
78
4,24
4,66
Olomoucký
2 061
1 614
78
3,91
5,14
Pardubický
6 119
5011
82
4,22
4,52
Plzeňský
6 858
3886
57
4,24
4,40
Středočeský
10549
7670
73
3,94
4,99
Liberecký
2 584
1870
72
4,19
4,90
Vysočina
4 980
3398
68
4,18
5,17
Ústecký
2 243
1 298
58
3,86
6,00
Karlovarský
1 080
252
23
4,29
5,00
Praha hl.m.
50
50
100
3,96
4,93
Celkem
57 758
41285
71
4,11
4,86
 
 
 
Obiloviny celkem
 
kraj
Sklizňová plocha
sklizeno
%
výnos t/ha
2007
2008
Jihomoravský
178 096
173706
98
4,37
5,55
Zlínský
49 304
49035
99
4,81
6,10
Královéhradecký
87 720
76194
87
4,83
5,98
Moravskoslezský
68 069
57 133
84
4,46
5,53
Jihočeský
155 385
137080
88
4,37
4,83
Olomoucký
103 190
91 365
89
4,77
6,56
Pardubický
88 843
73745
83
4,67
5,10
Plzeňský
120 631
92341
77
4,45
4,50
Středočeský
281327
245078
87
4,66
4,97
Liberecký
26 154
21506
82
4,17
4,80
Vysočina
145 514
123887
85
4,29
5,26
Ústecký
100 835
84 360
84
4,52
4,80
Karlovarský
23 265
13729
59
4,30
4,02
Praha hl.m.
6 814
6769
99
4,66
4,97
Celkem
1 434 924
1246023
87
4,53
5,23
 
 
 
Řepka
 
kraj
Sklizňová plocha
sklizeno
%
výnos t/ha
2007
2008
Jihomoravský
28 128
28128
100
3,02
3,18
Zlínský
11 950
11950
100
3,09
3,34
Královéhradecký
22 995
22662
99
3,10
3,19
Moravskoslezský
19 577
18 293
93
3,05
2,89
Jihočeský
42 017
42017
100
3,00
2,79
Olomoucký
21 152
20 352
96
3,14
3,33
Pardubický
27 188
27042
99
3,07
3,00
Plzeňský
36 484
36484
100
3,03
2,89
Středočeský
76582
76572
100
3,09
3,03
Liberecký
6 360
6360
100
3,03
2,90
Vysočina
37 756
37261
99
3,00
2,94
Ústecký
18 666
18 666
100
3,11
3,00
Karlovarský
5 930
5930
100
3,01
1,90
Praha hl.m.
2 140
2140
100
3,18
2,97
Celkem
356 924
353857
99
3,06
2,95
 
 
 
RAK Ostravsko hlásí problémy s pádovým číslem a objemovou hmotností u pšenic. Potravinářskou kvalitu snese jen méně než jedna čtvrtina pšenic. Sladovny tlačí ceny ječmene dolů zpřísněním vizuálních kriterií.
 
KAK Ústeckého kraje oznamuje zahájení provozu obilního lihovaru v Trmicích.
 
RAK Cheb hlásí neustálé přeháňky zpomalující průběh sklizně (59 %) a zhoršování kvality zrna.
 
RAK Plzeňského kraje konstatuje lámání klasů u jarních obilovin a ztráty.
 
 
 
Tržní situace
 
      Většina krajů hlásí minimální obchodování z důvodu nízkých nabízených výkupních cen. Převážně se skladuje ve vlastních skladech zemědělců nebo za zálohové ceny. Prodej za pevně dohodnuté ceny se děje téměř výhradně jen u dříve dohodnutých smluv za vyšší ceny. Zálohové ceny potravinářské pšenice se pohybují mezi 3500-4000 Kč/t, krmných obilovin od 3000 do 3400 Kč/t, sladovnického ječmene 6000 Kč/t z jarních smluv, u ostatního nákupu okolo 4700 Kč/t. Zálohové ceny řepky se pohybují od 8000 do 9200 Kč/t.
 
 
 
Dosažené ceny odbytových organizací v Agroodbytu – 33. týden
 
 
Komodita
Cena (Kč/t, bez DPH)
parita FCA
Pšenice potravinářská
4000 – 4100
Pšenice krmná
3100 – 3500
Ječmen sladovnický
3800 – 4500
Ječmen krmný
3000 – 3300
Oves
3200 – 3400
Řepka ozimá
8000 – 8700
Žito potravinářské
4000 – 4200
Tritikale
3200 – 3600
Mák
55000 – 60000
 
 
 
Ceny obilovin v 32 týdnu (Kč/t, SZIF)
 
Cena
Pšenice potravinářská
Pšenice krmná
Ječmen sladovnický
Ječmen krmný
Průměrná
3 864
3 427
4 812
3 345
Maximální
6 500
3 800
5 321
3 700
minimální
3 000
3 000
3 331
3 000
 
Cena
Žito potravinářské
Oves krmný
tritikale
řepka
Hrách krmný
Průměrná
3 914
3 236
3 410
9 150
4 208
Maximální
5 883
3 500
3 700
10 000
5 700
minimální
3 500
3 000
3 000
8 000
4 000
 
 
Výsledky z jednání kotačního výboru při Plodinové burze Brno z 5.8.2008
 
 
komodita
Kotace cen – cenové rozpětí (Kč/t, bez DPH)
Rozdíl
22.7. – 5.8.2008
 
– 5%
kotovaná cena
+5%
 
Pšenice potrav.
4 000
4 217
4 400
-816
Pšenice krmná
3 250
3 408
3 550
-784
Ječmen sladov.
4 700
4 892
5 100
-533
Ječmen krmný
3 150
3 317
3 450
-466
Žito
4 200
4 400
4 600
-317
Kukuřice
4 300
4 482
4 700
-191
Hrách krmný
4 000
4 200
4 400
-258
Řepka ozimá
8 300
8 655
9 000
-975
 
Závěry a doporučení
 
     Sklizeň obilovin se chýlí k závěru. Letošní dobrá úroda je srovnatelná s rokem 2004, kdy bylo sklizeno ještě o 0,7 mil. t více a s rokem 1990, kdy bylo sklizeno více o 1,3 mil. t více.
 
     Objem sklizně řepky je prakticky na loňské úrovni.
 
     Doporučení platí z minulého týdne. Obchodovat se začíná nejdříve v říjnu. V době sklizně jsou vždy nejnižší ceny.
 
 
Zpracovali: Ing. Jan Záhorka

Zařazeno v Rostlinná výroba, Žně