KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sklizeň ke dni 11.8.2008

18/08/08
MZe ČR

Celá ČR

  Pšenice Pšenice Ječmen Ječmen        Obilí  
K 11. 8. 2008 ozimá jarní ozimý jarní Žito Oves Tritikale celkem Řepka
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 31. 5. 2008) 760 399 41 925 141 174 341 220 43 399 49 049 57 758 1 434 925 356 924
Celkem sklizených ploch                  
ke dni aktualizace (ha) 534 287 13 199 140 516 248 197 24 965 9 447 23 791 994 402 348 037
% sklizených ploch 70,26 31,48 99,53 72,74 57,52 19,26 41,19 69,30 97,51
průměrný výnos (t/ha) 5,90 4,71 4,82 5,00 4,76 3,78 4,86 5,42 2,99
Celkem sklizeno (t) 3 152 293 62 167 677 287 1 240 985 118 833 35 710 115 624 5 402 900 1 040 631
Sklizňové plochy v r. 2007 750 103 60 884 129 514 369 177 37 504 59 016 50 050 1 456 248 337 571
Index ploch 2008/ 2007 v % 101,37 68,86 109,00 92,43 115,72 83,11 115,40 98,54 105,73
Prům. výnos (t/ha) v r. 2007 5,01 2,91 4,81 3,44 4,73 2,70 4,11 4,53 3,06
Index výnosů 2008/2007 v % 117,76 161,86 100,21 145,35 100,63 140,00 118,25 119,65 97,71
Celkem sklizeno (t) v r. 2007 3 761 674 177 250 623 063 1 270 345 177 507 159 408 205 513 6 374 760 1 031 920
Index sklizeno (t) 08/07 v % 83,80 35,07 108,70 97,69 66,95 22,40 56,26 84,75 100,84
Pozn.: Obiloviny jsou sledovány bez kukuřice a ost. obilovin 

Zařazeno v Aktuálně, Žně