KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sklizeň obilovin a řepky ke 4. srpnu 2008

05/08/08

Zpráva z portálu APIC AK

Situace ve sklizni obilovin a řepky ke 4.8.2008

Šestý žňový týden se sklizeň obilovin přiblížila polovině a u řepky zůstává sklízet již jen desetina plochy. Hektarový výnos je u řepky ve srovnání s loňskem o 0,06 t/ha nižší. Prakticky končí sklizeň ozimého ječmene s výnosem o 0,11 t/ha vyšším než v loňském neúrodném roce.
 
Přehled za ČR
 
 
Situace v krajích
 
Nejdéle pokročila sklizeň obilovin v Jihomoravském kraji, kde se přiblížila třem čtvrtinám sklizňových ploch. Polovinu překročily Zlínský a Královéhradecký kraj. Čtvrtinu nedosáhla v kraji Vysočina a Karlovarském.
 
 
Ozimý ječmen
 
 
Pšenice ozimá
 
 
Ječmen jarní
 
 
Pšenice jarní
 
 
Žito
 
 
Oves
 
 
Triticale + ost.
 
 
Obiloviny celkem
 
 
Řepka
 
 
 
Plzeňský kraj hlásí drobné zrno a nižší výnosy zejména u řepky, tlak na snižování cen obilovin i řepky, zatím jen malý rozsah potravinářské pšenice a silné poškození 100 ha řepky na Klatovsku kroupami.
 
OAK Pardubice avizuje, že obchodníci snižují nabídky 9200 Kč/t řepky, 3800 Kč/t pšenice potravinářské a 3500 Kč/t pšenice krmné. Prodává se velmi málo a plní se sklady.
 
OAK Břeclav sděluje, že ukončení sklizně obilovin se předpokládá v polovině tohoto týdne – je nedostatek sklízecích mlátiček.
 
Moravskoslezský kraj uvádí cenu krmné pšenice a ozimého ječmene 3400-4000 Kč/t, potravinářské pšenice 4500-5000 Kč/t.
 
Ústecký kraj – dešťové přeháňky zpomalily sklizeň zejména na Litoměřicku, kde je sklizeno pouze 23 % obilovin. Obilí se většinou neprodává a uskladňuje v skladech zemědělců i výkupních organizací. Většina ze sklizené pšenice i ječmene vyhovuje parametrům pro potravinářské využití. U řepky je nabízena cena 9000-10000 Kč/t, u ozimého ječmene 3500 Kč/t.
 
Olomoucký kraj hlásí komplikaci sklizně přeháňkami a přívalovými dešti. Výrazně nižší výnos řepky u porostů napadených hlízenkou – polehlá porosty, klíčí v šešulích, nižší olejnatost. Po posledních deštích se očekává podstatné zhoršení kvality zejména u polehlých porostů. Ceny sladovnického ječmene od jara 6000 Kč/t, aktuálně uzavírané smlouvy 4700 Kč/t, záloha na potravinářskou pšenici 3800 Kč/t, krmné obiloviny 3200-3300 Kč/t, zálohová řepka 8000 Kč/t až 9200 Kč/t.
 
OAK Písek signalizuje pokles cen obilovin a řepky.
 
OAK Strakonice sděluje, že deště a houbové choroby snížily výnos ozimých ječmenů a řepky. Kromě ovsa jsou všechny obiloviny zralé – přednost ve sklizni se dává potravinářské pšenici a sladovnickým ječmenům. Prodej obilí je minimální – vyčkává se.
 
OAK Tábor hlásí nižší obsah lepku než 24 u potravinářských pšenic v některých lokalitách.
 
Zlínský kraj uvádí neodůvodněné nabídky za ceny za obiloviny pod 4000 Kč, neboť rakouští zájemci nabízí za potrav. pšenici přímo od kombajnu 4500 Kč/t. Dobrá je na Zlínsku kvalita obilí.
 
Karlovarský kraj zdůrazňuje výrazněji nižší hektarový výnos řepky a uvádí zálohovou cenu řepky 8000 Kč/t.
 
RAK Liberec uvádí cenu řepky na výrobu metylesteru 8800 Kč/t.
 
 
Situace v Evropě
 
Pokles cen pšenice pod 5000 Kč/t v očekávání poněkud vyšší sklizně asi o 10 %. Je pravděpodobné, že ceny dovozu do Evropy se sníží pod 180 %, intervenční ceny a EU přikročí k obnovení dovozních cel. Polsko dováží obilí, Maďarsko naopak nabízí vývoz. Dlouhotrvající sucho snižuje výnos ve Skandinávii, severním Německu, severozápadním Polsku a Pobaltských zemích. Hektarový výnos v EU nedosáhne roku 2004. S ohledem na minimální intervenční zásoby nelze počítat s jakýmkoliv uvolňováním obilí z intervenčních skladů.
 
Závěry a doporučení
 
U prakticky sklizeného ozimého ječmene již vyprchalo nadšení z očekávané rekordní sklizně, podobně je tomu u 90 % sklizené řepky. Příští týden bude více vidět do pšenic. Zatím sklizené porosty dávají slušnou sklizeň, stejně jako u jarního ječmene.
 
Začínají se projevovat lokální problémy s kvalitou. Úspěch sklizně již závisí hlavně na průběhu počasí a dostatku sklízecích mlátiček.     
 
Celková sklizeň obilovin v ČR nepřekročí objem z roku 2004.
 
Doporučuje se nepřistupovat na nízké nabídkové ceny, podle možností skladovat, prostřednictvím odbytových organizací zemědělců se za výhodných podmínek zúčastňovat termínovaných obchodů.
 
Zpracovali: Ing. Jan Záhorka, tajemník AK ČR
Bc. Tereza Kucianová

Zařazeno v Rostlinná výroba, Žně