KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 272/2008 Sb. o pesticidech v potravinách

08/08/08
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách

Zařazeno v Potravinářství