KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář září 2008

02/09/08

Přehled zajímavých a odborných akcí nejen ze Středočeského kraje

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
ZÁŘÍ 2008
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721315260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
 
 
18.8. – 5.9.2008  Výstava „Brambory – skrytý poklad“
Po úspěšné premiéře v pražském sídle Národního zemědělského muzea Praha pokračuje prezentace výstavy „Brambory – skrytý poklad“ také v pobočce NZM Kačina, na stejnojmenném zámku u Kutné Hory, v tamním Muzeu českého venkova (Sv. Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora, tel. : 327 571 170). Otevřeno je, s výjimkou pondělí, denně, od 8 do 17 hodin.  
 
1.9.- 30.9.2008Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin  
Pořadatel: Pro-Bio Svaz ekologických zemědělců, info: tel.: 583 216 609, pro-bio@pro-bio.cz
 
3.9.-5.9.20088. ročník evropské letní akademie ekologického zemědělství 
Místo: Lednice na Moravě, pořadatel: BIO Academy, info: tel.: 583 216 609, e-mail: pro-bio@pro-bio.cz
 
4.9.2008Den kukuřice Limagrain
Místo: Poděbradská Blata, pořadatel: Limagrain Central Europe SE organizacna zlozka Slovakia, info: 602 260 270 – pí. M. Zaoralová
 
5.9.2008 9:00Výstava plemenného skotu Opařany 
Místo: předvadiště Zemědělského družstva Opařany v Řepči, pořadatel: Zemědělské družstvo Opařeny, kontakt: zdoparany@zdoparany.cz, tel. 381 287 631
 
5.9.2008 9:00Polní den kukuřice KWS 
Místo: ZD Krásná Hora nad Vltavou (okr. Příbram), pořadatel: Firma KWS, info: tel.: 602 457 910
 
6.9.2008 10:002. ročník potravinářské soutěže 
Místo: na Pardubickém závodišti v pavilonu A, pořadatel: Agrovenkov, o.p.s., www.agrovenkov.cz, tel.: 731 471 711, 739 055 928.
 
5.9. – 17.11.2008 Rostlina – naděje a skutečnost
Výstava otevřena denně, s výjimkou pondělí, vždy od 9 do 17 hod. ve výstavním sále v 1. patře budovy NZM Praha (Kostelní 44, Praha 7 – Letná). Ústředním tématem nové autorské výstavy Národního zemědělského muzea Praha „Rostlina – naděje a skutečnost“ je lidské hledání, zkoušení možností získávání potravin pomocí zásahů do genetických kódů rostlin a možností aklimatizace rostlin na podmínky, ve kterých se daný druh nebo odrůda nevyskytují. Jedním z témat je také zkoušení možností získávání nových surovin pro průmysl, výrobu léčiv či nových potravinových energetických zdrojů. Info: www.nzm.cz
 
9.9.2008  LIFE
Seminář v budově Ministerstva životního prostředí, místnost č. 959, Vršovická 65, Praha 10. Součástí programu budou i prezentace věnované Revolvingovému fondu MŽP a možnosti čerpat podporu ze státního rozpočtu pro předkládané žádosti v rámci programu LIFE . Semináře jsou určeny zejména předkladatelům žádostí o dotace. Info: www.mzp.cz
 
9.9.-11.9.2008IV. mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady  
Místo: Náměšť nad Oslavou, pořadatel: ZERA, o.s., kontakt: info@zeraagency.eu, tel.: 568 620 070  nebo  na e-mailu: info@zeraagency.eu
 
10.9.2008 9:00Naše pole 
Místo: Chrudim – Nabočeny, pořadatel: Oseva Agri Chrudim, a. s., Selgen, a. s., Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., info: tel.: 724 765 385
 
11.9.-12.9.2008Kurz pro dopravce zvířat  
Místo: České Budějovice, pořadatel: Inprof, info: tel.: 387 200 140, 602 832 508, e-mail: prokop.mail@tiscali.cz
 
12.9.2008Den Zemědělce & 35. Mistrovství ČR v orbě 
Místo: Cheb, pořadatel: Společnost pro orbu, Profi Press, s. r. o., kontakt: pavla.ctverakova@agroweb.cz
 
13.9.-15.9.2008 9:00Kurz faremního zpracování mléka 
Místo: Frýdlant, Liberecký kraj, pořadatel: Rosa o.p.s. České Budějovice, kontakt: rosa@rosacb.cz
 
13.9.2008 10:00I. Celokrajské dožínkové slavnosti Ústeckého kraje 
Místo: Peruce, okr. Louny, pořadatel: Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Okresní organizace ČSCH Louny
 
17.9.2008 Polní den kukuřice Soufflet Agro ve Všestarech   
Místo: Všestary u Hradce Králové, pořadatel: Soufflet Agro a. s., info: tel.: 602 532 165, e- mail: ahlouskova@soufflet-group.com
 
18.9.2008 9:00-16:00Národní výstava – Den českého strakatého skotu – IX. ročník 
Místo: Radešínská Svratka, pořadatel: Svaz chovatelů českého strakatého skotu, kontakt: rsustacek@cestr.cz
 
19.9.-21.9.2008   Kůň 2008 – mezinárodní výstava koní a všeho, co ke koním patří
Místo: Výstaviště Lysá nad Labem, pořadatel: In-Expo Group s. r. o.
 
19.-20.9.2008 Biojarmark ekofarem s Dožínkami
Místo: ekocentrum Toulcův Dvůr, pořadatel: Liga ekologických alternativ, info: tel.: 222 782 315, 723 573 738, 606 453 892
 
19.9.2008 10:30 Pražský INFOden
Seminář v ekocentru Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10. Pražský INFOden o komunálních dotacích solárních zařízení a dalších systémů využívajících obnovitelné zdroje pořádá Liga ekologických alternativ (LEA) u příležitosti pražského 15. Biojarmarku ekofarem a Dožínkových slavností.
 
19. 9. – 27. 9.2008 ZAHRADA ČECH
Litoměřice – Výstaviště, 32. ročník nejnavštěvovanějšího zahradnického veletrhu, pořadatel: Výstavy, spol. s r. o., Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 732 863-5, fax: 416 732 877, e-mail: vystavy@zahrada.cech.cz, www.zahrada.cech.cz
 
20.9.-21.9.2008 9:00Kurz faremního zpracování mléka 
Místo: Cunkov, Jistebnice (Tábor), pořadatel: Rosa o.p.s. České Budějovice, kontakt: rosa@rosacb.cz
 
 
23.9.2008Mezinárodní konference Den mléka 2008  
Místo: aula ČZU v Praze, pořadatel: Katedra speciální zootechniky, ČZU v Praze, info: vacekm@af.czu.cz, nohejlova@af.czu.cz
23.9.– 27.9.2008 FOR WOOD 2008
3. odborný veletrh progresivního stavění ze dřeva, místo: PVA Letňany, info: www.pva.cz
 
24.9.2008Veřejná sklizeň kukuřice Vp Agro  
Místo: Sloveč, okr. Nymburk, pořadatel: Vp Agro spol. s r. o., info: tel.: 603 861 061, e-mail: mprokop@vpagro.cz
 
25.9.2008Regionální polní den SOME   
Místo: ZDV Fryšták, pořadatel: SOME Jindřichův Hradec, s. r. o., Unimarco, a. s., e-mail: some@somejh.cz
 
25.9.2008Polní den o bramborách – integrovaná výroba brambor, konzum, sadba, odrůdy   
Místo: Humpolec, pořadatel: Medipo Agras h. b., spol. s r. o., Euro Agras s. r. o., Školní statek Humpolec, info: tel.: 569 422 245, e-mail: medipo@medipoagras.cz
 
 

Zařazeno v Akce a semináře