KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Politika kvality – označování zemědělských výrobků a potravin

30/09/08
MZe ČR

Zajišťování komunitární ochrany označení původu, zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit podle NR(ES) č.509/2006 a č. 510/2006.

Dokument otevřete zde.