KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Situace ve sklizni obilovin a řepky k 1.9.2008 – poslední šetření

02/09/08

Informace z Agrární komory ČR

V devátém žňovém týdnu sklizeň obilovin a řepky prakticky skončila. Sklizeno je 99% ploch. Mezi týdenní přírůstek sklizené plochy je 40 tis. ha a zbývá sklidit již jen 18 tis. ha. Další sledování postupu sklizňových prací proto zastavujeme.

Celková úroda obilovin na dosud sklizených plochách činí 7,45 mil t.

 

Přehled za ČR

 

Po úpravě propočtů z krajů na jednotnou metodiku výpočtu hektarových výnosů sklizně jsou za ČR dosaženy následující výsledky.

 

 

Situace v krajích

 

Menší plochy zůstávají podle hlášení z krajů nesklizeny v okresech Jičín, Trutnov, Bruntál, Děčín, Ústí n. L. a v Libereckém kraji.

 

 

Celkový přehled dle komodity a kraje

 

Ječmen ozimý

 

 

Řepka

 

 

Pšenice ozimá

 

 

Pšenice jarní

 

 

Ječmen jarní

 

 

Žito

 

 

Oves

 

 

Tritikale a ostatní

 

 

 

Tržní informace

 

S ohledem na nízké nabízené nákupní ceny je obchod minimální. U potravinářské pšenice se ceny pohybují od 3.600 do 4.500 Kč za t, u krmného obilí od 3.000 do 3.200 Kč za t. U žita 3.600 – 3800 Kč u sladovnického ječmene na jarní smlouvy 6.000 Kč ostatní nabídky 3.800 Kč za t a výše. Jedná se vesměs o zálohové ceny.

 

Situace ve světě a v Evropě

 

Úroda na severní polokouli je v podstatě sklizená, na jižní polokouli je založena dobře, s výjimkou Argentiny.

Odhad celosvětové pšenice byl oproti červencovým číslům mírně zvýšen. Zvýšena byla i prognóza spotřeby. Konečné zásoby, které byly na minimální úrovni, se tak zvýší jen málo. V USA se odhad produkce nezměnil, ale snížila se očekávaná spotřeba s důsledkem mírného zvýšení zásob.

Ve světě se očekává větší spotřeba kukuřice (800 mil t), než bude dosažená sklizeň (789,4
mil t.).

Střední Evropa je nyní pod silným regionálním přetlakem nabídky obilovin a zejména kukuřice, z dolního toku Dunaje.

Relativně slušný odbyt potravinářské pšenice do zámoří a nižší obsah dusíkatých látek v pšenici, zejména na severu Evropy vyvolává poptávku po jakostní pšenici. To vede k výraznému odchýlení ceny této pšenice od pšenice krmné.

Polsko dováží obilí z přilehlého českého pohraničí.

Další vývoj trhu záleží do značné míry na vývoji kurzu koruna/ EURO a US dolaru, ale i na postupu investorů na komoditních burzách.

Uklidnění trhu v našem regionu se očekává až po uskladnění celé sklizně kukuřice v EU.

 

 

Závěry a doporučení

 

Sklizeň obilovin v tomto týdnu prakticky skončí. Celková sklizeň bude třetí nejvyšší od r. 1990.

Doporučuje se plně využívat skladovací kapacity a vyčkat rozběhu obchodování, který se očekává v závěru roku.

 

* * *

 

Sledování vývoje sklizně obilovin v ČR tímto přehledem končí. Děkujeme krajským garantům za spolupráci a těm, co naše informace sledovali děkujeme za zájem.

 

Zpracovali: Ing. Jan Záhorka, Ing. Jiří Felčárek

Zařazeno v Rostlinná výroba, Žně