KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sklizeň v ČR k 1.9.2008

02/09/08

Přehled ploch a výnosů

  Pšenice Pšenice Ječmen Ječmen        Obilí  
K 1. 9. 2008 ozimá jarní ozimý jarní Žito Oves Tritikale celkem Řepka
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 31. 5. 2008) 760 399 41 925 141 174 341 220 43 399 49 049 57 758 1 434 925 356 924
Celkem sklizených ploch                  
ke dni aktualizace (ha) 756 714 40 194 141 167 336 815 42 563 46 395 56 544 1 420 392 356 358
% sklizených ploch 99,52 95,87 99,99 98,71 98,07 94,59 97,90 98,99 99,84
průměrný výnos (t/ha) 5,89 4,40 4,83 4,81 4,85 3,58 4,76 5,31 2,97
Celkem sklizeno (t) 4 457 045 176 854 681 837 1 620 080 206 431 166 094 269 149 7 577 490 1 058 383
Sklizňové plochy v r. 2007 750 103 60 884 129 514 369 177 37 504 59 016 50 050 1 456 248 337 571
Index ploch 2008/ 2007 v % 101,37 68,86 109,00 92,43 115,72 83,11 115,40 98,54 105,73  
Prům. výnos (t/ha) v r. 2007 5,01 2,91 4,81 3,44 4,73 2,70 4,11 4,53 3,06
Index výnosů 2008/2007 v % 117,56 151,20 100,42 139,83 102,54 132,59 115,82 117,22 97,06  
Celkem sklizeno (t) v r. 2007 3 761 674 177 250 623 063 1 270 345 177 507 159 408 205 513 6 374 760 1 031 920
Index sklizeno (t) 08/07 v % 118,49 99,78 109,43 127,53 116,29 104,19 130,96 118,87 102,56  
Pozn.: Obiloviny jsou sledovány bez kukuřice a ost. obilovin 

Zařazeno v Rostlinná výroba, Žně