KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška č. 341/2008 Sb. o biologicky rozložitelných odpadech

15/09/08
Ing. Jan Jelínek / Agroporadenství

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady  o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu