KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma Miroslava Děkanovského

09/10/08

Farma Miroslava Děkanovského dostala cenu ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče.

Lhota Bubeneč 3, 257 65 Čechtice, okres Benešov

Začátek podnikání se datuje od roku  1992, kdy paní Děkanovská, pan Děkanovský, pan Tulach a pan Zíka z tehdejšího JZD Loket převzali  170 ha zemědělské půdy, které dřív patřily pod Lhotu Bubeneč. Společně s polnostmi přebrali hospodáři také restituční a transformační podíly vlastníků pozemků, které jim postupně zaplatili.
Farma se nachází v méně úrodné oblasti (LFA). V současné době má farma výměru 270 ha zemědělské půdy, z toho je 250 ha orné půdy. Hospodáři se zabývají převážně rostlinnou výrobou, tj. pěstováním řepky na cca 60 ha, pšenice potravinářské na cca 70 ha, ječmene sladovnického na cca 60 ha, brambor na 30 ha a  máku na 10 ha. Na ostatní ploše se pěstují pícniny. Obiloviny se prodávají v průběhu roku. V živočišné výrobě  se na farmě vykrmují  býci (50 ks) a plánuje se postupný přechod na chov krav bez tržní produkce mléka  a výkrm vlastních telat.
 Hospodáři poskytují také služby pro zemědělství, zejména sklizeň obilním kombajnem CLAAS, který farma vlastní od roku 1997. Na farmě pracovalo do roku 1998 osm lidí, v současné době zaměstnává hospodářství čtyři pracovníky. Hlavním úmyslem farmáře je stabilizace stávající hospodářské úrovně farmy.