KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský hospodář 2008

Zemědělský hospodář Středočeského kraje 2008

09/10/08

Farma Miroslava Děkanovského

Farma Miroslava Děkanovského dostala cenu ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče.

Zemědělská společnost Stránka spol. s r.o.

Zemědělská společnost Stránka spol. s.r.o. dostala cenu náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí,územního a stavebního řízení, zemědělství a informatiky Ing. Viléma Žáka.

Rodinná farma Pospíchalových

Rodinná farma Pospíchalových byla navržena na cenu Asociace soukromého zemědělství ČR.

Střední odborná škola Poděbrady

Střední odborná škola Poděbrady dostala cenu náměstka hejtmana pro oblast školství a volného času Dagmar Nohýnkové.

Zemědělské družstvo v Pňovicích

Zemědělské družstvo v Pňovicích dostalo cenu hejmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla.

Z E A  Světice,  a.s.

Z E A  Světice,  a.s.,  dostala cenu Regionální agrární komory Středočeského kraje.

Farma Václava Čtrnáctého

 Farma Václava Čtrnáctého byla navržena na cenu města Lysá nad Labem.