KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma Václava Čtrnáctého

09/10/08

 Farma Václava Čtrnáctého byla navržena na cenu města Lysá nad Labem.

Číčovice 42, 252 68 Číčovice, okres Praha – západ

Farma se nachází v malé vsi Číčovice, nedaleko Prahy. První záznamy k této farmě se objevují v roce 1727. V porevoluční  době získal Václav Čtrnáctý starší zpět majetek po rodičích do soukromého vlastnictví. Koncem roku 1992 začal hospodařit jako soukromě hospodařící rolník na 28 ha orné půdy. V roce 1994 začal se svým otcem hospodařit syn Václav ml. a založili tzv. společenské sdružení. Do roku 2006  hospodařili na 83 ha orné půdy, dnes je to již na 143 ha – z toho 44 ha vlastních a  99 ha pronajatých.
Farma se zabývá výhradně rostlinou výrobou a službami ostatním zemědělcům. Pro farmu je důležité větší zefektivnění polních prací, ušetření prostředků za opravy a provoz a nabídka kvalitních služeb. Proto se hospodáři snaží nahrazovat starší stroje novými – v posledních letech koupili secí kombinace, pluh, válce, traktor New Holland a kombajn Claas Lexion. V roce 2006 byl zbudován sklad na obilí a posklizňová linka.
Práce na farmě zaměstnává syna a otce Čtrnáctých, v době žní potom i ostatní členy rodiny. Plánem do budoucna je zdokonalení skladovacích kapacit na obilí.