KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kalendář listopad 2008

30/10/08

Přehled zajímavých akcí v regionu a blízkém okolí.

Kalendář akcí z oblasti zemědělství a venkova ve Středočeském kraji
 
LISTOPAD 2008
Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s.
Kontakt: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř, tel. 721 315 260, e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz, http://www.kis-stredocesky.cz
Zdroje: www.agroweb.cz , www.enviweb.cz
 
4.11.2008 Seminář Státního fondu životního prostředí – pozvánka pro podnikatele
Státní fond životního prostředí pořádá informační seminář o možnostech čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí. Seminář je určen především pro podnikatele a podnikatelské subjekty. Program seminářů naleznete na www.rpa.cz. Pro bližší informace o seminářích a možnost registrace kontaktujte email: ksica@rpa.cz. Semináře jsou zdarma, ale jsou kapacitně omezené, proto se v případě Vašeho zájmu zaregistrujte ihned.
 
5.-6.11.2008 Rostlinolékařské dny
Místo: Dům techniky, Pardubice, pořadatel: Česká společnost rostlinolékařská, info: e-mail: borivoj.zbuzek@srs.cz, tel.: 266 703 640
 
5.-6.11.2008 Biomasa a Bioplyn 2008 – rozvoj bioenergetiky v ČR
Místo: Konferenční centrum City, Na strži 65/1702 Praha 4 – Pankrác. Čtvrtý ročník tradiční konference přinese aktuální informace z oblasti ekonomického a technologického vývoje v bioenergetice (energetické využití biomasy, bioplynu a biopaliv). Info: www.bids.cz, info: 222 781 017, 775 321 344
 
6.11.2008 9-12 hodin  Aktuální informace k nitrátové směrnici, praktické otázky evidence hnojení
Místo: restaurace Pyšelka, Vysoká Lhota 8, Čerčany, pořadatelé: ÚZEI Praha, KIS Středočeského kraje, o.p.s., AK Benešov. Lektoři: ing. Jan Klír, CSc. (VÚRV Praha – Ruzyně, v.v.i.), ing. Jiří Holas, CSc., ARC, s.r.o.
 
10.11.2008 9-12 hodin  Aktuální informace k nitrátové směrnici, praktické otázky evidence hnojení
Místo: restaurace Radnice, Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice, pořadatelé: ÚZEI Praha, KIS Středočeského kraje, o.p.s., OAK Mladá Boleslav.
Lektor: ing. Jan Klír, CSc (VÚRV Praha – Ruzyně, v.v.i.).
 
11.11.2008 Ekologická újma — zákon č.167/2008 Sb.
Místo: ČZU v Praze, cílem semináře je seznámit posluchače s legislativní ekologickou novinkou. Info: www.cemc.cz
 
13.-14.11.2008 Kurz pro dopravce zvířat
Místo: České Budějovice, kontakt: prokop.mail@tiscali.cz
„ Odborná příprava a získávání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravující zvířata“
 
13.11.2008 9:00 6. seminář – Rezistence obilnin k chorobám
Místo: Aula , Praha 6 – Ruzyně, pořadatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., info: vechet@vurv.cz
 
13.11.2008 9:00 – 14:00 Seminář pro ekozemědělce
Místo: Benešov, Žižkova 360, pořadatel: David, 774710391, kontakt: pdavid@eposcr.cz, organizační pokyny: seminář je bezplatný, nutná registrace
 
19.11.2008 9-12 hodin  Aktuální informace k nitrátové směrnici, praktické otázky kolem evidence hnojení, hospodaření bez živočišné výroby z hlediska udržení úrodnosti půd, bilance živin a evidence hnojení.
Místo: zasedací místnost AGRO Jesenice a.s., Hodkovice č. 2, 252 42, pořadatelé: ÚZEI Praha, KIS Středočeského kraje, o.p.s., AK Praha. Lektor: ing. Jan Klír, CSc (VÚRV Praha – Ruzyně, v.v.i.).
 
21.11.2008 10:00  Základní výběr býků do plemenitby
Místo: OPB Bohdalec, pořadatel: Chovatelské družstvo Impuls, info: tel.: 604 216 457, e- mail: mbasovnik@chdimpuls.cz
 
25.-27.11.2008 Prodejní dny Kvernelandu, Prodejní dny Valtry
Místo: Beroun, Košťálkova 1527, pořadatel: Kverneland Group Czech s.r.o., kontakt: infocz@kvernelandgroup.com , telefon: 311 636 766, www.kvernelandgroup.cz; pořadatel prodejních dnů Valtry: TOPAGRI s.r.o., kontakt: topagri@topagri.cz
 
25.11.2008 9:30 – 15:00 Používání veterinárních léčiv v chovech hospodářských zvířat
Místo: Agro Jesenice, pořadatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, kontakt: spanihelovaj@vfu.cz, organizační pokyny: nutná registrace. Vzdělávací seminář pro chovatele HZ – aktuální stav legislativy v oblasti léčiv a navazujících oblastech, bezpečnost a účinnost veterinárních léčiv, nežádoucí účinky, používání, uchovávání a likvidace veterinárních léčiv.
 
30.11.2008 18:00 Biovečer – Může kuře běhat po dvoře??
Místo: Malá přednášková místnost, SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha-Hostivař, pořadatel: PRO-BIO LIGA, info: tel.: 272 660 501, e-mail: enka.sehnalova@biospotrebitel.cz
 
30.10. – 14.12.2008 Zelená architektura
Místo: Praha, Galerie J. Fragnera, Betlémské náměstí 5a. Kurátor výstavy Petr Kratochvíl vybral pět desítek českých staveb, pro jejichž autory i klienty bylo vedle primárního hlediska šetrného přístupu k přírodě důležité také kvalitní architektonické řešení. Název výstavy tak neodkazuje ke konkrétním cestám úsporného a ekologického stavění, ale je metaforou dobrého bydlení v souladu s přírodou. Info: galerie@gjf.cz www.zelena-architektura.cz
 

Zařazeno v Akce a semináře