KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rodinná farma Pospíchalových

09/10/08

Rodinná farma Pospíchalových byla navržena na cenu Asociace soukromého zemědělství ČR.

Klimětice 2, 264 01 Sedlčany, okres Příbram

Původní rodinná farma zanikla v roce 1956 v době kolektivizace, po 34 letech byla znovu vrácena otci současného hospodáře. Výměra farmy byla v roce 1990 14 hektarů vlastních a o rok později přibylo 8 ha pronajatých. V roce 1991 byla provedena rekonstrukce chléva a nákup nového traktoru s pomocí státní dotace. Od podzimu toho roku je farma dodavatelem mléka do Povltavských mlékáren, závod Sedlčany. V roce 2000 došlo k přestavbě chléva na volnou boxovou stáj s krmnou chodbou a s místem pro odchov mladého dobytka. Dále byla realizována přístavba dojírny a mléčnice s příslušenstvím. Stavby byly postaveny svépomocí bez finančních půjček.
 V současné době má farma 105 ha, z toho vlastních 45 ha, ostatní v nájemním vztahu. Farma se zabývá výhradně produkcí mléka, rostlinná produkce pokrývá potřeby pro krmnou základnu stáda s uzavřeným obratem. Všechny pracovní operace jsou prováděny svépomocí a ve vhodných termínech bez potřeby ostatních služeb, které by zatěžovaly ekonomiku farmy. V současné době je chováno 54 vysokoprodukčních dojnic, 10 březích jalovic a ostatní skot v počtu 36 ks plemene Holštýn. V kontrole  užitkovosti za rok 2006-07 farma dosáhla nejvyššího průměru 9536 kg mléka za laktaci v oblasti Příbram. Z celkově uzavřených 38 laktací bylo 21 nad 10000 kg. Pro dojnice a zástavový skot je k dispozici přilehlá pastvina. Vytvořené finanční prostředky byly a jsou investovány do staveb, nákupu pozemků, strojů a zařízení.
 Od roku 1992 pracoval pan Pospíchal s otcem na farmě ve sdružení. Od roku 2000 na farmě pracuje jeho manželka, od r. 2005, pracuje zde také sestra pana Pospíchala. Rodiče se i nadále dle svých možností zapojují do prací na farmě. Možnými budoucími pokračovateli farmy jsou 3 synové. V živočišné výrobě se hospodáři budou snažit udržet produkci mléka i s možným navýšením dle možností. Plánují rozšířit prostory volné boxové stáje, zpevněné plochy a vybudovat příslušné hnojiště a jímku, které by splňovaly dané předpisy EU