KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář k nitrátové směrnici

30/10/08

Dobrovice, 10.11.2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje
OAK Mladá Boleslav
 
 
 
Vás zvou na seminář a navazující konzultaci
 
 
 
Aktuální informace k nitrátové směrnici
(novelizace nařízení vlády č. 103/2003 Sb. v roce 2008)
 
 
Termín:         pondělí 10. listopadu 2008 od 9 do 12 hodin
Místo:            restaurace Radnice, Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice
 
Téma semináře: 1. Úvod
                            (ředitelka  OAK Mladá Boleslav ing. Dagmar Mocová)
 
     2. Novela nařízení vlády č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 108/2008 Sb.
                            (hospodaření ve zranitelných oblastech, evidence hnojení)
 
Konzultace na téma:  Praktické otázky evidence hnojení
 
Lektor a konzultant: ing. Jan Klír, CSc (VÚRV Praha – Ruzyně, v.v.i.)
 
 
 
Bez vložného.
 
 
 
 
                                                                   Za pořádající organizace
 
 
ing. Dagmar Mocová
ředitel OAK Mladá Boleslav
 
 
 
 
Seminář je pořádán za finanční podpory ÚZEI Praha.
Konzultace je pořádána za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.
 

Zařazeno v Akce a semináře