KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář k nitrátové směrnici

30/10/08

Čerčany, 6.11.2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje
AK   Benešov
 
Vás zvou na seminář a navazující konzultaci
 
 
Aktuální informace k nitrátové směrnici
 
(novelizace nařízení vlády č. 103/2003 Sb. v roce 2008)
 
 
Termín:         čtvrtek 6. listopadu 2008   od 9,oo hodin
Místo:            restaurace Pyšelka, Vysoká Lhota 8, Čerčany
                        z Benešova ve směru na Prahu na 13 km odbočit vpravo a přes křižovatku rovně do kopečka
                        od Prahy po sjezdu z D 1 na Č.Budějovice na 6 km odbočit vlevo a            – „ –
 
Program:        1. Úvod
                         ředitel ZA MZe Benešov p.Ing. František Tůma
 
             2. Novela nařízení vlády č. 103/2003 Sb. nařízením vlády č. 108/2008 Sb.
                            (hospodaření ve zranitelných oblastech, evidence hnojení)
Lektor:                  Ing. Jan Klír, CSc (VÚRV Praha – Ruzyně, v.v.i.)
 
 
 
Konzultace na téma:         Praktické otázky kolem evidence hnojení
                                            Konzultant: Ing. Jiří Holas, CSc. (A.R.C., s.r.o.)
 
                                            Vedení evidence použitých přípravků na ochranu rostlin    
                                            Konzultant: Ing.Jaroslava Zímová, (SRS okr.odd. Benešov)   
 
Bez vložného.
 
Účast nutno přihlásit nejpozději do 3. listopadu 2008 na AK okr.Benešov
( telef: 317 721 757, 721 557 455,      akbn@quick.cz )
 
 
                                                          Za pořádající organizace
         ing. Rudolf Kučera
              AK Benešov
 
 
Seminář je pořádán za finanční podpory ÚZEI Praha.
Konzultace je pořádána za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR.
 

Zařazeno v Akce a semináře