KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ÚZEI pořádá seminář s mezinárodní účastí

03/10/08
Ing. Irena Suková / Agronavigátor

Seminář  "Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí" se koná 20. listopadu 2009 v Praze.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá pod záštitou Ing. Václava Baška, CSc., ředitele ÚZEI
za podpory Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství (projekt QH72275)
seminář s mezinárodní účastí
Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí

Termín: 20. listopadu 2008
 
Místo konání: Slezská 7, Praha 2 ÚZEI (do 1. 7. 2008 ÚZPI)
Registrační poplatek (zahrnuje sborník, organizaci semináře, občerstvení a oběd): do 15. 10. 300,- Kč, od 15. 10. 400,- Kč
Přihlášky do naplnění sálu.

Další informace – viz Pozvánka – Přihláška – Program.
 
Kontakty:
Ing. Václav Voltr, CSc.
Mánesova 75, Praha 2
Tel: +420 222 000 422
Fax: +420 222 725 450
www.uzei.cz

Zařazeno v Akce a semináře