KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Z E A  Světice,  a.s.

09/10/08

Z E A  Světice,  a.s.,  dostala cenu Regionální agrární komory Středočeského kraje.

V Zahradách 170,  Světice,  251 01 Říčany u Prahy, okres Praha – východ

Akciová společnost ZEA Světice, a.s., vznikla na základě rozhodnutí členské schůze ZD Světice v roce l995. Společnost je v podstatě jediným původním zemědělským podnikem, který v naší oblasti, tj. jižní části okresu Praha-východ, přečkal období transformace původních zemědělských družstev a privatizace státních statků. Zatím se daří přestát i potíže, vznikající  úbytkem výměry obhospodařované půdy, především vlivem stavební činnosti v okolí Prahy.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je zemědělská výroba a služby zemědělské povahy, společnost dále provozuje obchodní činnost a technické služby. Společnost obhospodařuje 1720,59 ha zem. půdy (z toho 1692 ha o.p.) dle evidence LPIS v katastru 30 obcí okresu Praha-východ a Kolín. Většina půdy je pronajata od vlastníků pozemků, část pozemků společnost vlastní. Rozhodujícím objemem produkce rostlinné výroby je produkce obilovin, které pěstujeme na více než 1000 hektarech (prům. výnos 5,4 t/ha), dále osevní postup pravidelně zahrnuje cca 300 ha řepky (3,6 t/ha), 75 – 100 ha luskovin nebo technických plodin (lupina bílá, mák) a další maloobjemové plodiny.
Stav hospodářských zvířat byl v r. 2007 559 ks skotu, z toho 305 dojnic s dojivostí 18 l mléka za den, 2149 ks prasat, z toho 166 prasnic s dvaceti odchovanými selaty na prasnici. Finanční situaci společnosti nepříznivě ovlivňuje trvalý pokles cen komodit živočišné výroby, zejména vepřového masa. Z tohoto důvodu a při vědomí stále větších nároků na životní prostředí v našem regionu je společnost nucena od chovu prasat, i přes vcelku dobré výrobní výsledky, ustoupit.
Výrazným kladem hospodaření je to, že je zabezpečen odbyt na značnou část zemědělské produkce. Nedílnou součástí výroby společnosti, přinášející trvale ročně zisk, je lisování výrobků z umělých hmot. Společnost zaměstnává v současnosti 65 pracovníků (z toho 21 žen).