KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělské družstvo v Pňovicích

09/10/08

Zemědělské družstvo v Pňovicích dostalo cenu hejmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla.

Pňovice 67, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
 
Činnost Zemědělského družstva v Pňovicích začala 1.9.1992 po rozpadu Státního statku Tochovice. Restituenti sdružili majetek do družstva za účelem obhospodaření pozemků v katastru ZD.
Družstvo v současnosti hospodaří na výměře 1198,81 ha, z toho je 917,61 ha orné půdy a 281,20 ha trvalých travních porostů. Produkce se skládá z živočišné a rostlinné výroby, těžby písku, autodopravy, opravárenské činnosti a poskytovaných zemědělských služeb. V živočišné výrobě se družstvo zabývá výrobou mléka a produkcí vepřového a hovězího žíru. Průměrná dojivost za ukončenou laktaci činí 7830 l, mléko je hlavní komoditou družstva v živočišné výrobě. Stav skotu je 547 ks, z toho je 217 ks dojnic, 37 ks krav bez tržní produkce mléka, 96 ks telat, 163 ks jalovic, 11 ks vysokobřezích jalovic a 23 ks býků ve výkrmu. Dále družstvo vykrmuje 133 ks prasat. V současné době družstvo provádí výstavbu nové stáje pro jalovice a dále má v plánu vybudovat pevné hnojiště.
Rostlinná výroba se skládá z produkce obilovin, řepky, brambor, silážní kukuřice a pícnin. U brambor převažuje produkce průmyslových odrůd. Průměrný výnos roku 2008  činil   u obilovin 6,4 t/ha, z toho pšenice 6,5 t/ha, ozimý ječmen 5,76 t/ha, jarní ječmen 4,6 t/ha, u řepky činil výnos 3,73 t/ha.
Podnik vedou čtyři technici, dále zaměstnává 40 zaměstnanců, z nichž většina je zároveň členy družstva.