KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

11. Setkání chovatelů ovcí a koz – Seč 7. – 8.11.2008

04/11/08

Mezinárodní konference chovatelů ovcí a koz.

    
 
Seč načíná druhou desítku života.
 
Loňskou Seč jsme pro vás připravili v novém kabátě a setkali jsme se vesměs kladným ohlasem. Proto i letos požijeme vyzkoušený model tématických okruhů, které dostali na starost příslušní moderátoři. Budeme se věnovat všem aktuálním tématům od odbytu až po Bluetonq. Opět bude zajištěno odpovídající technické zázemí a přivítáme mezi sebou řadu zajímavých přednášejících. Věříme že se aktivně zapojíte do jednotlivých diskuzí a přispějete tak úrovni mezinárodní konference.
 
Program :
Pátek
9,00 – 10,00          Příjezd účastníků, prezence, ubytování
10,00 – 12,00        Zahájení mezinárodní konference       (Mareš)
                              Činnost Svazu        (ing.Mareš)
                              Vystoupení zahraničních delegací
                              Činnost Oveka a.s. (ing.Konrád)
                              Výsledky kontroly užitkovosti (ing.Milerski, ing,Konrád)
 
Přestávka 60 minut – oběd
 
13,00 – 15,00       Evidence ovcí a koz – vedoucí bloku M.Kvisová
                              – evidence ovcí a koz, platná legislativa
                              – představení programu na vedení evidence
                              – Česká plemenářská inspekce – výsledky práce v roce 2008
 
Přestávka 15 minut
 
15,15 – 17,00      Veterinární legislativa v chovu ovcí a koz- vedoucí bloku MVDr.Radek Axman
                             – Bluetongue – výsledky vakcinace, současná situace
                                (MVDr.Semerád)
         současná legislativa v chovu ovcí a koz, činnost KVS (MVDr.Axman)
         představení praktické pomůcky – paraziti v chovech ovcí a koz.
(MVDr.Axman)
 
Přestávka 15 minut
 
17,15 – 18,45      Dotace a kontroly – vedoucí bloku Mgr.Jan Kováč
                            -Gross-compliance 2009 – 2013     ing.Jitka Tvrzníková
                            -evidence produkce hnoje               ing.Jitka Tvrzníková
                            -představení programu na evidenci hnojení
                            -praktický výpočet produkce hnoje    Mgr. Jan Kováč
 
Přestávka 60 minut – večeře
 
Od 19,45             Společenský večer
                        Hudba a tanec
Sobota
9,00 – 10,30   Uplatnění produkce, prodej z farmy- vedoucí bloku Pavel Mach
                       – Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé 
                          potravinářské podniky – aktuální stav Pavel Mach
                       -Trast pro ekonomiku a společnost- prodej ze dvora v Evropě ing.Martina
                         Filipová
                       -Green Marketing – Jak úspěšně prodávat svou produkci, reklama. Ing.Tom 
                         Václavík
Možnosti připojení dalšího vstupu – prezentace SPOV a záměru otevřít ve venkovských regionech diskusi k tématu odbyt ze dvora a potraviny z blízka (rozvoj místních trhů).
 
 
Přestávka 30 minut – předsedové chovatelských klubů převezmou klíče od kluboven, přesun.
 
11,00 – 13,00 Jednání chovatelských klubů
 
13,00 – 14,00 Oběd
14,00               Ukončení mezinárodní konference
 
Program může být v jednotlivých pracovních blocích aktuálně upraven. Při každém bloku bude probíhat pracovní diskuze.
Účastnický poplatek pro člena Svazu 800 Kč zahrnuje ubytování, stravování, občerstvení při společenském večeru a ostatní náklady na zajištění konference. Pro ostatní účastníky konference je tento poplatek stanoven ve výši 1000 Kč.Poplatky se vybírají při prezenci konference.
      
Na 11. Mezinárodní konferenci zveme všechny členy i nečleny Svazu a širokou odbornou veřejnost.
Těšíme se na vás
 
Za tým pořadatelů
Pavel Mach

Zařazeno v Akce a semináře