KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

15 let ekologických pokusů na pokusné stanici ČZU

11/11/08

Seminář v Praze, 27.11.2008

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
                           regionální centrum Srdce Čech               
 
Vás srdečně zve na seminář
 
15 let ekologických pokusů na pokusné stanici CZÚ Uhříněves, legislativa EZ
pro subjekty působící v zemědělství a na venkově
 
 
1. Zvláštnosti tvorby výnosu u obilnin v ekologickém zemědělství
   Přednášející: Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., Dr.h.c.
 
2. Kvalita obilovin z ekologického zemědělství
    Přednášející: Ing. Eva Bicanová, Doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc.
 
3. Olejniny v ekologickém zemědělství
    Přednášející: Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Ing. Jan Kazda, CSc.
 
4. Úpravy osiv pro ekologické zemědělství, biologická ochrana
    Přednášející: Ing. Petr Pšenička
 
5. Pokusy s ekologickým pěstováním zeleniny v EZ
    Přednášející: Ing. Miloš Juřica
 
6. Požadavky a evidence v  zemědělství – Cross – compliance 
    Přednášející: Ing. Ivana Květoňová
 
7. Změny v legislativě ekologického zemědělství
    Přednášející: Ing. Ivana Květoňová
 
 
27.11.2008 čtvrtek od  9 00 hodin
ČZU Praha, zasedací místnost v přízemí FAPPZ
 
 
Seminář je pořádán za finanční podpory MZe .
Info: Ing. Květoňová , tel.: 604258219, kvetonova.sedlo@seznam.cz 

Zařazeno v Akce a semináře