KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

„ Aktuální výstupy Výzkumného ústavu rostlinné výroby“

03/11/08

Ústav zemědělské ekonomiky a  informací (dále jen ÚZEI) si Vás dovoluje pozvat na dva semináře, které budou prezentovat aktuální výstupy Výzkumného ústavu rostlinné výroby a  uskuteční  se ve dnech: 25. a 26. listopadu 2008

 
 
Pozvánka na seminář k transferu vědomostí z vědy a výzkumu do praxe
 
„ Aktuální výstupy Výzkumného ústavu rostlinné výroby“
 
Vážená paní, vážený pane,
 
Ústav zemědělské ekonomiky a  informací (dále jen ÚZEI) si Vás dovoluje pozvat na dva semináře, které budou prezentovat aktuální výstupy Výzkumného ústavu rostlinné výroby a  uskuteční  se ve dnech :
25. a 26. listopadu 2008
 
ve Velkém sále v přízemí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze 2, Slezská 7
 
a ve dnech:
3. a 10. prosince 2008
v Krajském informačním středisku, Kotlářská 53, Brně
 
Vstup na seminář je zdarma. Účastníci si hradí cestovné a stravu.
 
Zahájení  v 09:30 hodin, prezence od 09:00 hodin.
Cílem seminářů je : Poskytnout nejnovější informace z výzkumné činnosti ústavu v oblasti rostlinné výroby.
Seminář je určen: Privátním zemědělským poradcům zapsaným v Registru poradců MZe, lektorům škol Trvalé vzdělávací základny, pedagogům Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru a pracovníkům krajských informačních středisek.
 
Vaši účast, prosím, potvrďte v odpovědi na tento e-mail novakova.sylva@uzei.cz,
nebo na telefonní číslo: 227 010 395, 604323859    nejpozději do pondělí  12. 11.  2008.
 
V Praze 23. října 2008                                                    
                                                                           
                                                                                    Ing. Josef Kaše
                                                                     vedoucí odboru poradenství a vzdělávání    
 
Přílohy: 1x Programy seminářů
             1x Mapky míst konání
             1x Potvrzení účasti v kurzu
 
Příloha 1: Programy seminářů  
 
Program semináře dne 25.11.2008 v Praze a 3. 12. 2008 v Brně
1.      Technologie pěstování plodin – půdo-ochranné technologie
Ing. M. Javůrek, CSc., Ing. M. Vach, CSc.
2.      Precizní zemědělství
Mgr. Jan Lipavský, CSc.
3.      Základní skupiny pesticidních látek, jejich formulace a směsi s hnojivy
prof. Ing. K. Veverka, DrSc.
4.      Vztah mezi dávkou a účinností pesticidů a vznikem rezistence škodlivých organismů vůči nim
prof. Ing. K. Veverka, DrSc.
5.      Alternativní a opomíjené plodiny a možnosti jejich využití
Ing. D. Janovská, PhD., Ing. Z. Stehno, CSc.
6.      Energetické a technické plodiny pěstované na orné půdě
Ing. Z. Strašil, CSc.
7.      Komposty a využití bioplynových stanic
Ing. S. Usťak, CSc
 
Program semináře dne 26.11. 2008 v Praze a 10. 12. 2008 v Brně
1.      GMO a biologická bezpečnost
RNDr. J. Ovesná, CSc., Ing. L. Kučera, CSc. Mgr. J. Hodek
2.      Regulace virových chorob obilnin
Ing. Jiban Kumar, Ph.D
3.      Metody regulace plevelů na orné půdě, rezistence plevelů vůči herbicidům a rizika invazí nově se šířících invazních plevelných druhů
Ing. J. Mikulka, CSc.
4.      Biologická regulace plevelů
doc. Ing. Z. Martinková, CSc.
5.      Pastvinářství – využití trvalých travních porostů podhorských a horských oblastech doc. Dr. V. Pavlů, PhD.
6.      Zákonné požadavky cross compliance při hospodaření na půdě od roku 2009 (ochrana podzemních vod, nitrátová směrnice, používání kalů z ČOV)
Ing. J. Klír, CSc., Ing. J. Wollnerová
7.      Skladování a používání hnojiv, evidence hnojení
Ing. J. Klír, CSc., Ing. J. Wollnerová
 
 
Seminář se uskuteční bude-li přihlášeno alespoň 15 účastníků. V případě, že seminář bude zrušen z důvodu malého počtu účastníků budou přihlášení účastníci semináře o této skutečnosti včas informováni.
 
 
Příloha 2:  Místa konání seminářů  
 
 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Metro trasa A:
stanice Náměstí Míru
Autobus: č. 135:
zastávka Náměstí Míru
Tramvaje: č. 4, 10, 16, 22, 23:
zastávka Náměstí Míru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha číslo 2: Mapka Krajské informační středisko, Kotlářská 53, Brno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3:
 
 
N Á V R A T K A[1]
 
Potvrzení účasti na  kurzu 
sdělte[2] do 12. 11. 2008
 
Potvrzuji svou účast na kurzu:    Aktuální výstupy Výzkumného ústavu rostlinné výroby                
                        
Pořádaného Dne : 25.11. 2008 v Praze
                      Dne: 26.11. 2008 v Praze
                      Dne:   3. 12. 2008 v Brně
                      Dne:  10. 12. 2008 v Brně
 
Požadované termíny prosím zakroužkujte, nebo dopište za datum a místo konání – zúčastním se.
 
 
Titul, jméno a příjmení: 
 
Organizace :
 
Telefon: 
 
e-mail:


[1]Návratku zkopírujte do e-mailu odpovědi a vypište požadované údaje
Ing. Sylva Nováková;                                                                       

Zařazeno v Akce a semináře