KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cross compliance v Berouně

21/11/08

Seminář 3.12.2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje
Zemědělská agentura Beroun a Asociace soukromého zemědělství Beroun
 
 
 
Vás zvou na seminář
 
 
Kontrolní systém cross compliance
a aktuality k opatření osy II. PRV
 
 
Termín:         středa 3. prosince 2008 od 9 do 13 hodin
Místo:                        zasedací místnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Beroun,
Politických vězňů 20 (bývalá budova okresního úřadu)
 
 
Téma semináře: 1. Úvod: Aktuálně ze Zemědělské agentury Beroun
                            Ředitel ZA Beroun ing. Miroslav Hrubý
 
                             3. Kontrolní systém cross compliance
                             (Zákonné požadavky cross compliance při hospodaření na půdě od roku 2009)
                             Ing. Alena Klacková, ÚZEI Praha
 
                             4. Opatření osy II. Programu rozvoje venkova na období 2007-2013
                              Ing. Jiří Střelka, CSc., ÚZEI Praha
 
                             5. Novinky na portálu Farmář
                             Ing. Václava Nedvědová, ZEPOR České Budějovice, s.r.o. 
 
 
 
Bez vložného.
 
 
 
 
                                                                   Za pořádající organizace
 
 
Ing. Klára Čámská
                                                                                                          KIS Středočeského kraje, o.p.s.
 
 
 
Seminář je pořádán za finanční podpory ÚZEI Praha.

Zařazeno v Akce a semináře