KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cross compliance v Rakovníku

21/11/08

Seminář 2.12.2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje ve spolupráci se

                              ZZN Rakovník, OAK Rakovník a ZS ČR, ÚO Rakovník a Kladno

 

 

Vás zvou na seminář

 

 

Kontrolní systém cross compliance

a aktuality k opatření osy II. PRV

 

 

Termín:          úterý 2. prosince 2008 od 9 do 13 hodin

Místo:            zasedací místnost ZZN Rakovník, V Lubnici 2333, Rakovník

 

 

Téma semináře: 1. Úvod

                            Ředitelka OAK Rakovník a ZS ČR, ÚO Rakovník a Kladno Ing. Hana Vacková

 

                             3. Kontrolní systém cross compliance

                             (Zákonné požadavky cross compliance při hospodaření na půdě od roku 2009)

                             Ing. Jiří Střelka, CSc., ÚZEI Praha

 

                             4. Opatření osy II. Programu rozvoje venkova na období 2007-2013

                              Ing. Jiří Střelka, CSc., ÚZEI Praha

 

                             5. Novinky na portálu Farmář

                             Ing. Václava Nedvědová, zemědělská poradkyně. 

 

 

 

Bez vložného.

 

 

 

 

                                                                   Za pořádající organizace

 

 

Ing. Klára Čámská

                                                                                                          KIS Středočeského kraje, o.p.s.

 

 

 

Seminář je pořádán za finanční podpory ÚZEI Praha.

Zařazeno v Akce a semináře