KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič představil současné priority zemědělské politiky

13/11/08
MZe ČR

V Brně, 12. listopadu 2008

Kroky, které by měly snížit dopady ekonomické krize na zemědělce, představil dnes na výročním sněmu Agrární komory ČR v Brně ministr zemědělství Petr Gandalovič. Ministr rovněž hodnotil spolupráci MZe s Agrární komorou, jako jedním z nejvýznamnějších nevládních partnerů ministerstva.
 
Na výročním sněmu Agrární komory ČR se dnes ministr Gandalovič vyjádřil k aktuální ekonomické situaci, která se zatím českého zemědělství příliš nedotkla, přičemž je velmi pravděpodobné, že k tomu v dohledné době dojde. Ministr zemědělce ujistil, že příslib dorovnání přímých plateb, na kterém se nedávno dohodl s premiérem a ministerstvem financí, stále platí a může představovat jeden z nástrojů, jak dopady ekonomické krize v zemědělském sektoru zmírnit.
 
V souvislosti s aktuální ekonomickou krizí může dojít k tomu, že čeští zemědělci nebudou schopni dosáhnout na peníze pro své podnikání a ministerstvo zemědělství samozřejmě hledá řešení takovýchto situací.
 
„Pokud se sníží dostupnost úvěrů pro české zemědělce, jsme připraveni diskutovat o tom, zda opět nenastartovat garance Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu,“ uvedl Gandalovič. Stát by měl být v souvislosti s ekonomickou krizí také připraven spustit intervenční systém nákupů u některých komodit.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe