KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednotná platba na plochu (SAPS)

14/11/08
SZIF

ZPRAVODAJSTVÍ SAPS

Stanovení sazby SAPS 2008

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Jednotná platba na plochu (SAPS), byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 3072,70 Kč na hektar zemědělské půdy. Platby budou probíhat dle evropské legislativy od 1. 12. 2008 do 30. 6. 2009.

Tomáš Farkač
referent oddělení metodiky PP a ostatních opatření