KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Národní doplňkové platby k přímým podporám

14/11/08
SZIF

ZPRAVODAJSTVÍ TOP-UP

Stanovení sazby Top-UP 2008
V souladu s Nařízením vlády č. 155/2007 Sb. byla stanovena výše sazby pro doplňkové platby k přímým podporám
Na Top-Up budou poskytnuty platby v oblastech: platba na zemědělskou půdu, platba na pěstování lnu na vlákno, platba na pěstování chmele (coupling), platba na chmel (decoupling), platba na přežvýkavce, platba na chov krav bez tržní produkce mléka, platba na chov ovcí a koz, platba na brambory pro výrobu škrobu.

 

Top-Up 2008                                                               Sazba (Kč na jednotku)
Zemědělská půda                                                          1341,40 Kč/ha
Len na vlákno                                                                1631,20 Kč/ha
Pěstování chmele (coupling)                                            2959,20 Kč/ha
Chmel (decoupling)                                                         3680,80 Kč/ha
Přežvýkavci                                                                   1669,40 Kč/VDJ
Krávy bez tržní produkce mléka                                       2939,70 Kč/VDJ
Ovce/kozy                                                                     1344,80 Kč/VDJ
Brambory pro výrobu škrobu (coupling)                             1635,20 Kč/t
Brambory pro výrobu škrobu (decoupling)                           659,10 Kč/t

 

SAPS 2008, nemá nárok ani na platby Top-Up.

Národní(Top-Up) pro rok 2008. č na jednotku)

Výplata bude probíhat po přiznání dotace SAPS. pokud nebude žadateli přiznána platba

Tomáš Farkač
referent oddělení metodiky PP a ostatních opatření