KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oddělená platba za cukr (SSP) a za rajčata (STP)

14/11/08
SZIF

ZPRAVODAJSTVÍ SSP

Oddělená platba za cukr (SSP)

Stanovení sazby SSP 2008
Pro letošní rok byla stanovena sazba v rámci opatření Oddělená platba za cukr (SSP) ve výši 271,41 Kč za tunu cukrové řepy.
Platba bude poskytnuta žadatelům, kteří si požádali pro rok 2008 o tuto platbu. Podmínkou pro poskytnutí této platby je přiznání dotace SAPS 2008.

 

Oddělená platba za rajčata (STP)

Stanovení sazby STP 2008
Pro letošní rok byla stanovena sazba v rámci opatření Oddělená platba za rajčata (STP) ve výši 870,35 Kč za tunu rajčat.
Platba bude poskytnuta žadatelům, kteří si požádali pro rok 2008 o tuto platbu. Podmínkou pro poskytnutí této platby je přiznání dotace SAPS 2008.

Zdeněk Šindelář
referent oddělení metodiky PP a ostatních opatření