KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rostlinolékařský seminář

04/11/08
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

České Budějovice 13.11.2008

Česká společnost rostlinolékařská
Regionální organizace Jižní Čechy
ve spolupráci se
Státní rostlinolékařskou správou
Státním zdravotním ústavem Praha
Výzkumným ústavem rostlinné výroby Praha
za podpory
Ministerstva zemědělství ČR

pořádají odborný seminář
pro pracovníky obecních úřadů, technických služeb, zemědělské subjekty a ostatní zájemce

některé škodlivé organismy jako
„rizikové faktory„
z pohledu životního prostředí ve vztahu
ke zdravotnímu stavu obyvatel

seminář se koná ve čtvrtek 13.listopadu 2008
seminář se koná za podpory Mze ČR bez vložného
v  aule Jihočeské univerzity v hotelu Bobík v Českých Budějovicích

Program

 9.00       Prezence účastníků

 9:30        Odborný program

Problematika  úspěšné  deratizace hlodavců, způsoby odchytů toulavých koček , psů a holubů v městských částech
  Doc. Pavel Rödl, CSc. -SZÚ Praha

Hmyz v domácnostech a v uskladněných potravinách včetně švábovitého hmyzu a ostatních nežádoucích členovců
          Ing. Václav Stejskal PhD , VÚRV Praha Ruzyně

  11,00 Přestávka, občerstvení

Možnosti hubení škodlivých organismů
Ing.  František Blažek  firma BayerCropSciece

Aktuální informace, odborná způsobilost, mykotoxiny, živočišní škůdci a rostliny vyvolávající zdravotní problémy obyvatel
            Ing. Pavel Šíma , SRS

Organizační pokyny
Přihlášku zašlete – e-mailem: obo.tabor@srs.cz
nebo poštou na adresu:  Česká společnost rostlinolékařská, Regionální organizace Jižní Čechy, Purkyňova 2533 , 390 02 Tábor

Závazná přihláška na seminář :
některé škodlivé organismy jako „ rizikové faktory „
z pohledu životního prostředí ve vztahu ke zdravotnímu stavu obyvatel
Termín: 13.listopadu 2008 místo: aula Jihočeské univerzity v hotelu Bobík v Č. Budějovicích
Přihlašuji se k účasti na semináři.

Jméno a příjmení účastníků:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..

Adresa vysílající organizace : ………………………………………………………………………

Kontakt : tel. …………………………………… e-mail …………………………………………..

Za Českou společnost rostlinolékařskou    Ing. Pavel Šíma , mobil:  381 252 615

Zařazeno v Akce a semináře