KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kabinet přiklepl 1,1 miliardy korun pro resort zemědělství

18/12/08
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze dne 16. prosince 2008

Vláda na svém dnešním zasedání schválila převod bezmála 800 milionů korun prostředků z rezervního fondu Ministerstva zemědělství do kapitoly Všeobecná pokladní správa a jejich následný převod do rozpočtu resortu zemědělství pro rok 2009. Vláda také odsouhlasila převod peněz na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond ve formě dotace na finanční krytí podpor pro zemědělce ve výši 300 miliónů korun.
 
Peníze z rezervního fondu jsou určeny především na přímé platby a na dofinancování Programu rozvoj venkova.
 
„Vláda tímto krokem plní první část slibu, že se pokusí zmírnit dopady škrtů v návrhu státního rozpočtu na příští rok, který jsem dal zemědělcům společně s premiérem Topolánkem, “ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Dnešní rozhodnutí podle ministrových slov přispěje k zajištění programového prohlášení vlády, podle kterého vláda usiluje o co nejúčelnější čerpání všech dostupných nástrojů, které je možné využít na společném trhu EU.
 
Celkové navýšení rozpočtu MZe dosáhne výše 771 miliónů korun. 272 miliónů z těchto prostředků je určeno na Operační program Rozvoj venkova, dalších 499 miliónů korun půjde na dorovnání přímých plateb.
 
Vláda dnes rovněž odsouhlasila poskytnutí prostředků z letošního státního rozpočtu – Vládní rozpočtové rezervy Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF). Jedná se o 300 miliónů korun, které fond získá ve formě dotace na finanční krytí podpor podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství. 
 
PGRLF má nezastupitelné postavení ve vztahu k zemědělské podnikatelské sféře. Hlavní činností fondu je v současné době subvencování části úroků z úvěrů podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a finanční podpora pojištění.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe