KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro žadatele zařazené do programu PUZČ HRDP na termín pro podání žádostí o dotaci 2009

22/12/08
SZIF

V Praze dne 18.12.2008

V souladu s nařízením vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které upravuje podmínky poskytování dotace v souvislosti s Předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2009 je třeba podat Žádost o dotaci na místně příslušný RO SZIF od 1.1.2009 do 15.2.2009.

Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek nárok žadatelé zařazení do programu PUZČ  HRDP v předchozích letech.
 
Formulář žádosti o dotaci společně s čestným prohlášením o tom, že žadatel nebyl v předchozím kalendářním roce poživatelem starobního důchodu je ke stažení na webových stránkách www.szif.cz v sekci HRDP/Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

Ing. Vladimíra Hampapová
Oddělení Podpory administrace HRDP a PRV