KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dotaz: opakované podávání žádostí o dotaci do opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb PRV

16/01/09
Ing. Josef Kořínek / Agroporadenství

Je možné v rámci opatření I.3.4 PRV podávat žádost o dotaci opakovaně?

Veškeré podmínky pro získání dotace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele. V Pravidlech pro opatření I.3.4 je kromě finančních limitů ustanoveno pouze omezení počtu podaných žádostí v rámci jednoho kola. Na toto opatření je tedy dle schváleného znění Pravidel možné podávat žádost opakovaně, tedy v každém vyhlášeném kole příjmu žádostí.

Ing. Jana Kapounová

Odbor Řídící orgán PRV, Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17,117 05  Praha 1

Tel.: 221 812 773

 

Zařazeno v Poradci