KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zahájení činnosti mladých zemědělců a předčasné ukončení zemědělské činnosti

22/01/09

Seminář 7.2., pořádá SMA ČR

Společnost mladých agrárníků

Vás zve na seminář

Zahájení činnosti mladých zemědělců a předčasné ukončení zemědělské činnosti

7.2.2009 v hotelu Atlantida, Stará Živohošť

8:30 prezence
9:00 seminář PUZČ
10:00 seminář ZČMZ a Modernizace zemědělských podniků
11:00 oběd

vložné 250 Kč
Účast je třeba potvrdit Kanceláři SMA ČR, Štěpánská 63, 110 00 Praha 1, tel. 224218760, fax 224218762, e-mail smacr@smacr.cz